Acasă


                      Stimați gălățeni,

      Pentru derularea unor lucrări de modernizare, Primăria municipiului Galați va închide luni, 3 august 2020, strada Siderurgiștilor pe tronsonul cuprins între străzile Gheorghe Doja și Gheorghe Asachi (Casa Roșie).

        Vor exista modificări ale traseelor de transport în comun, după cum urmează:
– Traseele 19 și 20 vor fi deviate de la Casa Roșie pe str. Gheorghe Asachi – str. Anghel Saligny – str. Gheorghe Doja spre Școala nr. 10, returul nefiind afectat.

– Traseele 11, 17, 18 și 22 vor fi deviate de la Casa Roșie pe str. Gheorghe Asachi – str. Anghel Saligny – str. Gheorghe Doja cu ieșire în Str. Siderurgiștilor. Returul se va asigura pe str. Siderurgiștilor – str. Gheorghe Doja – str. Anghel Saligny – str. Gheorghe Asachi – str. Siderurgiștilor.

– Traseele 7 și 39 vor fi deviate pe str. Gheorghe Asachi – str. Anghel Saligny – str. Gheorghe Doja, cu ieșire în str. Siderurgiștilor. Returul va fi asigurat pe str. Siderurgiștilor – str. Gheorghe Doja – str. Anghel Saligny – str. Gheorghe Asachi – str. Prelungirea Brăilei.


              Stimați gălățeni,

       Transurb S.A. Galați continuă să ia măsuri pentru a preveni răspândirea virusului Covid 19 !
        În fiecare noapte, după retragerea în autobază, mijloacele de transport public sunt igienizate și dezinfectate, folosindu- se un procedeu nou, nebulizarea, cu efecte menținute timp de cel puțin 48 de ore.
        Ca o măsură suplimentară, echipe ale societății noastre dezinfectează la capăt de linie mijloacele de transport în comun.
        Încă de la începutul pandemiei, Transurb a achiziționat cel mai performant aparat folosit la ora actuală, aparatul de nebulizare Nocospray, cu eficiență de dezinfectie bactericidă, fungicidă, virucidă şi sporicidă și a dotat mijloacele de transport cu dispensere cu dezinfectant pentru mâini.
       Transurb reamintește gălățenilor că este obligatorie purtarea măștilor de protecție pentru față în spațiile publice, măsură impusă de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați, dar care ne ajută pe toți să trecem cu bine peste această perioadă.

               26-06-2020

ANUNȚ

 

          Incepand cu data de 29.06.2020 la toate cabinele societatii se vor elibera abonamente pentru:

                – beneficiarii Legilor 118 si 189;

               –  revolutionari;

               – veterani de razboi;

               –  donatori de sange.

Documentele necesare pentru eliberarea abonamentelor sunt:

 • Beneficiarii Legii 118 si 189:

           – actul de identitate;

          – cuponul de pensie din luna curenta sau precedenta celei in care se solicita abonamentul;

         – hotararea de acordare a calitatii de beneficiar ai Legii 118 sau 189 in copie;

        – pentru persoanele care isi stabilesc temporar domiciliul in Jud.Galati se cere adeverinta eliberata de societatea din raza de domiciliu a           beneficiarului Legii, din care rezulta ca pe perioada sederii temporare pe raza altui judet decat cel de domiciliu, acesta nu beneficiaza de alt abonament.

 •   Revolutionari:

         – actul de identitate;

        – certificat de revolutionar.

 

 • Veterani de razboi:

         – actul de identitate;

         – carnet de veteran de razboi.

 

 • Donatorii de sange:

       – actul de identitate;

     –  adeverinta de la Centrul de donare Galati.


29-05-2020

ANUNȚ

                 Începand cu data de 01.06.2020 se vor elibera abonamente la toate cabinele Transurb, persoanelor beneficiare de facilități la    transportul public local, conform HCL 199/28.05.2020:

 1. persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 de ani și pensionarii care cumulează venituri din pensie de până la valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 98% pe o linie;

 2. pensionarii care cumulează venituri din pensie cuprinse între valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună și 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 50% pe o linie;

 3. pensionarii care cumulează venituri din pensie peste 3.500 lei brut/lună, abonament redus cu 25% pe o linie;

 4. pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de facilitățile prevăzute de Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de HCL nr.126/2007 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității precum și cuantumul acesteia pe mijloacele de transport în comun pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, însoțitorii, asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora, abonament gratuit pe o linie;

 5. elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, abonament gratuit de servicii publice de transport local, pe tot parcursul anului calendaristic;

 6. studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, din municipiul Galați, abonament redus cu 98% pe o linie, în timpul anului universitar;

 7. persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj și persoanele șomere neindemnizate, abonament redus cu 98% pe o linie;

 8. persoanele care beneficiază de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care la data prezentei este de 2.230 lei brut/lună, abonament redus cu 75% pe o linie.

          De asemenea, pe durata situațiilor de urgență, a stărilor potențial generatoare de situații de urgență sau a situațiilor de alertă, facilitățile acordate categoriilor de pasageri care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, realizat cu mijloacele de transport ale Societății Transurb S.A. Galați, vor fi valabile în conformitate cu deciziile Comitetului Local pentru Situații de Urgență Galați.

Documentele necesare sunt următoarele:

 • pentru persoanele fără venituri cu vârsta de peste 65 de ani, este necesar actul de identitate;
 • pentru pensionari sunt necesare actul de identitate și cuponul de pensie din luna precedentă;
 • pentru pensionarii de invaliditate sunt necesare actul de identitate, cuponul de pensie din luna anterioară pentru care solicită abonamentul și actele doveditoare privind încadrarea într-un grad de invaliditate – original;
 • pentru elevi și studenți sunt necesare actul de identitate și adeverința de elev sau student;
 • pentru persoanele înregistrate ca șomeri indemnizați sunt necesare actul de identitate și adeverința eliberată de A.J.O.FM;
 • pentru persoanele care beneficiază de salariul minim pe economie sunt necesare actul de identitate și adeverința din care să rezulte că solicitantul obține salariul minim pe economie.

         Menționăm că documentele se vor prezenta în original.

       In vederea evitării aglomerației la cabine, persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani, pensionarii cu pensia până în 2.230 lei pe lună și elevii pot circula cu abonamentul emis pentru perioada anterioară până pe data de 15.06.2020, timp în care își pot procura noul abonament.

    De asemenea, este necesară completarea unei declarații de consimțământ pentru prelucarea datelor personale în vederea eliberării abonamentului si cardului nominal, iar pentru elevii sub 16 ani consimțământul va fi dat de părinte sau tutore.


INFORMARE:

         Activitatea cu publicul în cadrul sediului administrativ al Transurb S.A. Galați se suspendă, începând din 18 martie 2020.

           Pentru persoanele juridice sau instituțiile care doresc eliberarea de abonamente cu factură, vă rugăm să ne trimiteți solicitarea pe adresa de mail: facturare.transurb@gmail.com , unde veți preciza numărul și tipul abonamentelor, termenul de valabilitate, dar și data la care doriți să le ridicați de la sediul nostru.


INFORMARE:

            Activitatea cu publicul în cadrul sediului administrativ al Transurb S.A. Galați se suspendă, începând din 18 martie 2020.

           Pentru a asigura funcționalitatea tuturor tipurilor de servicii publice, realizate prin departamentele de specialitate ale instituției, recomandăm cetățenilor să trimită documentele/solicitările în format electronic. Adresa de e-mail este: transurbgl@gmail.com

            În ceea ce privește programul de audiențe, și acesta a fost suspendat.