Angajări


15.09.2023

SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inginer din cadrul Serviciului Tehnic. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 10.10.2023, ora 10,00 si ulterior interviul.

         Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • specializarea autovehicule rutiere  ;
 • vechimea in specialitatea studiilor 3 ani;
 • cunostinte tehnice privind intretinerea si reparatia autobuzelor si troleibuzelor;
 • aptitudini de comunicare si organizare :
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar;
 • cunostinte de utilizare a sistemului de operare Windows si programelor informatice MS Office, Word, Excel ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI ,protectia mediului ;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 02.10.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.


15.09.2023

SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inginer din cadrul Compartimentului IT. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 12 .10.2023, ora 10,00 si ulterior interviul.

         Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • specializarea informatica  ;
 • cunostinte avansate despre infrastructura IT,gestionarea si securitatea sistemelor informatice,a retelelor WAN, LAN,WIFI si a serverelor;
 • cunostinte generale de Windows Server;
 • cunostinte avansate de operare MS Office;
 • cunostinte de gestiune a bazelor de date;
 • aptitudini de comunicare si organizare :
 • cazier judiciar;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI ,protectia mediului ;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 04.10.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.


31.08.2023

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru angajarea a 2(doi) mecanici auto in cadrul Autobazei, la Atelier Mentenanta. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate in data de 25.09.2023  ora 10,00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • cunostinte privind functionalitatea si repararea motoarelor auto ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar ;

    Inscrierea la concurs se face pina la data de 18.09.2023 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii , atestatul de operator/ certificatul, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

          Relatii suplimentare la telefon 0721103585.


10.07.2023

“SC TRANSURB SA organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant de operator introducere, validare, prelucrare date din cadrul Compartimentului Prelucrare Date de la Autobaza. Concursul constă în trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă și interviul. Probă scrisă va avea loc în data de 1.08.2023, ora 1200

 

Cerinte de ocupare a postului

 • studii medii ( liceu) ;
 • atestat operator calculator/ certificat competente digitale;
 • cunoștințe de utilizare a aplicației informatice TcInf ;
 • cazier judiciar ;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • capacitate de analiza si sinteza in prelucrarea datelor;
 • simt crescut al responsabilității;
 • competente privind utilizarea programelor informatice Word, Office-Excel, Power Point;

        Înscrierea la concurs se face până la data de 20.07.2023 pe baza următoarelor acte înregistrate la secretariatul societății: cerere/scrisoare de intenție, CV-ul, CI/BI, actele de studii , atestatul de operator/ certificatul, cartea de munca si/sau adeverințe din care rezulta vechimea, adeverința medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585”.


08.05.2023

Societatea Transurb S.A. organizeaza selectie de personal pentru angajarea a 4 vatmani, la Sectia Transport Electric. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, interviul si proba practica (traseu) de verificare a cunostintelor de  legislatie rutiera,  in data de 30.05.2023 .

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii, profil auto/tehnic sau scoala profesionala specializarea mecanic/electromecanic;
 • permis de conducere categoria. Tv;
 • cunostinte de specialitate in domeniul electric si mecanic;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar.

          Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit a din Codul muncii ( concediere disciplinara). 

 

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele postului mentionate mai sus,  vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259 pina la data de 22.05.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI/BI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor  de ocupare a postului, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

          Relatii suplimentare la telefon 0721103585.

 

 


 25.04.2023         

             Societatea Transurb S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de prelucrator prin aschiere (strungar), in cadrul atelierului de mentenanta si exploatare tramvaie. Concursul consta in trei  etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate  in data de 18.05.2023  ora 10,00 si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de prelucrator prin aschiere/strungar ;
 • vechime in specialitate : minim 5 ani
 • cunostinte de specialitate in domeniul mecanic ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar ;

           Persoanele interesate care indeplinesc cerintele postului mentionate mai sus,  vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259 pina la data de 10.05.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI/BI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor  de ocupare a postului, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

          Relatii suplimentare la telefon 0721103585.”


08.02.2023

           SC Transurb SA organizeaza concurs  din sursa interna si externa  pentru ocuparea postului vacant de economist din cadrul Biroului Contabilitate al societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 02.03.2023 ora 10,00 si ulterior interviul.

 

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • vechime in specialitatea studiilor : minim 3 ani
 • constituie avantaj experienta de minim 1 an in activitatea de control financiar preventive;
 • cunoasterea legislatiei financiar contabile ;
 • cunostinte de utilizare a programelor informatice MS Office, Word, Excel ;
 • aptitudini de comunicare, organizare si control ;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar;

 

           Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 22.02.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea si experienta, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

           Relatii suplimentare la telefon  0721103585.


09.06.2022

            SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de expert achizitii din cadrul Serviciului Achizitii, Aprovizionare. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 6.07.2022, ora 10.00  si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii  superioare tehnice/economice/juridice ;
 • atestat /certificat expert achizitii publice ;
 • vechime in specialitatea studiilor  minim 3 ani ; 
 • experienta in domeniul achizitiilor publice  minim 2 ani ;
 • cunostinte solide de legislatie in domeniul achizitiilor publice (contracte, licitatii, SICAP);
 • aptitudini de comunicare, organizare, planificare ;
 • cunoasterea pachetului de programe MS Office;
 • capacitate de analiza si sinteza, abilitati in tehnici de negociere ;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar ;

 Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 28.06.2022 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585

    


 TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Cadru tehnic PSI din cadrul Biroului SSM-SU, Siguranta Circulatiei. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 27.06.2022 , ora 10.00  si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii  medii, liceul  absolvit cu diploma de bacalaureat;
 • certificat de absolvire cadru tehnic cu atributii PSI/ certificat absolvire curs de specialitate in domeniul PSI;
 • vechime in specialitatea studiilor  minim 3 ani ; 
 • aptitudini de comunicare, organizare si control ;
 • cunostinte de operare , prelucrare date;
 • cunoasterea pachetului de programe MS Office;
 • capacitate de analiza si evaluare ;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar ;

 Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 17.06.2022 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului (lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

           Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585


 Transurb S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de INGINER din cadrul Serviciului Planificarea Exploatarii, Monitorizare Trafic. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 9.06.2022 ora 10:00 si ulterior interviul

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice/informatice;
 • vechimea in specialitatea studiilor minim 3 ani;
 • aptitudini de comunicare si organizare ;
 • cunostinte de planificare si exploatare mijloacelor de transport;
 • cunostinte de legislatie specific transportului public urban de persoane;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte de utilizare a programelor informatice MS Office, Word,Excel;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar.

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din Str. George Cosbuc nr. 259, pana la data de 31.05.2022, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, C.V, C.I, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.


    11.04.2022 

         SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inginer din cadrul Serviciului Tehnic. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 6.05.2022 ora 10,00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice, specializarea inginerie mecanica  ;
 • vechimea in specialitatea studiilor minim 2 ani;
 • aptitudini de comunicare si organizare si control :
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de utilizare a programelor informatice MS Office, Word,Excel ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca ;

       Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 21.04.2022, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

        Relatii suplimentare la telefon 0721103585.


   07.04.2022

SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de spalator vehicule. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba practica in data 2.05.2022, ora 10.00  si ulterior interviul .

 

Cerintele necesare:

 • studii gimnaziale/medii;
 • aptitudini de organizare si lucru in echipa ;
 • vechime in munca minim 3 ani ;
 • cazier judiciar ;

 

 Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 21.04.2022 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii, cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie,  cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585


    10.03.2022

       TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de expert achizitii din cadrul Biroului Achizitii, Patrimoniu al societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 4.04.2022, ora 11:00  si ulterior interviul.

         Cerintele necesare ocuparii postului:

          –  studii  superioare tehnice/economice/juridice;

          –  atestat /certificat expert achizitii publice;

          –  vechime in specialitatea studiilor  minim 3 ani; 

          –  experienta in domeniul achizitiilor publice  minim 2 ani;                                                                                

        –  cunostinte solide de legislatie in domeniul achizitiilor publice (contracte, licitatii, SICAP);

         – aptitudini de comunicare, organizare, planificare;

        –  cunoasterea pachetului de programe MS Office;

         –  capacitate de analiza si sinteza, abilitati in tehnici de negociere;

        –   simt crescut al responsabilitatii;

        –  cazier judiciar.

 

         Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 25.03.2022 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

          Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare: Telefon – 0721.103.585.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


     

     10.03.2022

         Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar  vacant de economist din cadrul societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 5.04.2022 ora 12:00 si ulterior interviul.

         Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare economice;
 • vechime in specialitate minim 5 ani;
 • experienta:  –  minim 1 an in activitatea de control financiar preventiv
 •                     – minim 1 an in activitatea de control  de gestiuni;
 • cunoasterea legislatiei financiar contabile;
 • aptitudini de comunicare, organizare si control;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar;
 • cunostinte de utilizare a programelor informatice MS Office, Word, Excel.

 

      Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 25.03.2022, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea  si experienta, adeverinta eliberata de medical de familie si cazierul judiciar.

       Relatii suplimentare la telefon: 0721.103.585.

 


      22.02.2022

      TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea  postului temporar  vacant de economist din cadrul societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 16.03.2022 ora 10:00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare economice;
 • vechime in specialitate minim 5 ani;
 • experienta:- minim 1 an in activitatea de control financiar preventiv
 •                   – minim 1 an in activitatea de control  de gestiuni;
 • cunoasterea legislatiei financiar contabile;
 • aptitudini de comunicare, organizare si control;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar;
 • cunostinte de utilizare a programelor informatice MS Office, Word, Excel.

      Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 28.02.2022, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca, adeverinta eliberata de medical de familie si cazierul judiciar.

    Relatii suplimentare la telefon:  0721.103.585.

  15.02.2022

TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea  a doua posturi vacante de Inginer în cadrul serviciului tehnic. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 9.03.2022 ora 10:00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice, specializarea autovehicule rutiere;
 • aptitudini de comunicare si organizare, planificare si control;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar;
 • cunostinte de utilizare a programelor informatice MS Office, Word,Excel;
 • cunostinte tehnice privind reparatiile motoarelor de autobuze si troleibuze, consumuri carburanti, mediu, securitate si sanatate in munca.

 

     Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 28.02.2022, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca, adeverinta eliberata de medical de familie si cazierul judiciar.

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.


07.02.2022

TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de spalator vehicule. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba practica in data de 02.03.2022, ora 10:00  si ulterior interviul.

Cerintele necesare:

 • studii gimnaziale/medii;
 • aptitudini de organizare si lucru in echipa;
 • vechime in munca minim 3 ani;
 • cazier judiciar.

 Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 22.02.2022, care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii, cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie,  cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare – 0721103585.


20.01.2022

        SC TRANSURB SA organizeaza concurs  pentru ocuparea postului vacant de Gestionar la statia carburanti din cadrul societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 11.02.2022, ora 10:00  si ulterior interviul.

Cerintele necesare:

 • studii medii (liceul);
 • aptitudini de organizare si comunicare;
 • cunoasterea procedurii de lucru cu gestiune si a legislatiei in domeniu;
 • cunostinte de SSM, PSI, SU;
 • cazier judiciar.

       Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 4.02.2022 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si/sau certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare –  telefon 0721103585.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


20.01.2022

         SC TRANSURB SA organizeaza concurs  pentru ocuparea postului vacant de Sef Birou Achizitii, Patrimoniu din cadrul societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 15.02.2022, ora 12.00  si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 •   studii  superioare;
 •  atestat /certificat expert achizitii public ;
 •  vechime in specialitatea studiilor  minim 7 ani; 
 •  experienta in domeniul achizitiilor publice  minim 2 ani;                                                                                               
 • cunostinte solide de legislatie in domeniul achizitiilor publice (contracte, licitatii, SICAP);
 • aptitudini de comunicare, organizare, planificare;
 •  cunoasterea pachetului de programe MS Office;
 • capacitate de analiza si sinteza, abilitati in tehnici de negociere;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte tehnice specifice domeniului de activitate transporturi;
 • cazier judiciar. 

      Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 07.02.2022 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare –  telefon 0721103585.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


 

07.12.2021

SC Transurb SA  organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de electrician /electromecanic din cadrul Sectiei Transport Electric. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba practica in data de 30.12.2021, ora 10.00 la sediul societatii (Str. George Cosbuc nr. 259) si ulterior interviul.

 

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii, profil electric/ electromecanic ;
 • certificat de calificare in meseria electrician /electromecanica;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;

–     cazier judiciar ;

 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte de specialitate necesare intretinerii si exploatarii retelelor electrice;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 20.12.2021 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585.

BIBLIOGRAFIE  ELECTRICIAN FIR CONTACT

 


07.12.2021

SC Transrb SA  organizeaza concurs pentru ocuparea  a 7 posturi vacante de electrician statii redresare din cadrul Sectiei Transport Electric. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 29.12.2021, ora 10.00 la sediul societatii (Str. George Cosbuc nr. 259) si ulterior interviul.

 

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii, profil energetic/electrotehnic/electromecanic ;
 • certificat de calificare in meseria electrician ( CSR)/electrotehnica/electromecanica
 • cunostinte de specialitate privind intretinerea si exploatarea statiilor de redresare;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;

–     cazier judiciar ;

 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;

 

Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 20.12.2021 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane- Salarizare telefon 0721103585.

BIBLIOGRAFIE  ELECTRICIAN SR


19.11.2021

SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector SSM si PSI din cadrul Compartimentului Prevenire si Protectie. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 15.12.2021 ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice;
 • certificat/atestat inspector SSM nivel mediu(80 ore);
 • certificat/atestat cadru tehnic PSI ;
 • aptitudini de comunicare, organizare si control;
 • cunoasterea pachetului de programe MS Office(Word,Excel,Power Point);
 • capacitate de analiza si evaluare;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar ;

 Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pana la data de 06.12.2021 si va cuprinde: cererea/scrisoare de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii, a certificatelor/atestatelor SSM si PSI, cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte vechimea, in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585

BIBLIOGRAFIE  INSPECTOR SSM-PSI

 


12.10.2021

SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit  Intern. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de  03.11.2021, ora 10.00 la sediul societatii (Str. George Cosbuc nr. 259) si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice/economice/juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • competente profesionale dobindite in domeniile: audit intern, managementul riscului; controlul intern si guvernanta, management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei si drept;
 • cunostinte de utilizare a aplicatiei Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;

–    cazier judiciar;

–    avizul Compartimentului Audit Intern;

–  declaratia privind respectarea art. 22/ legea nr. 672/2002 republicata, referitoare la       incompatibilitatile auditorului intern);

–    doua scrisori de recomandare din partea unor auditori interni sau specialisti in domeniu;

–    lucrare scrisa in domeniul auditului public intern;

 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii.

Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 22.10.2021 si care va cuprinde: cererea, CV-ul, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, foile matricole aferente studiilor superioare absolvite din care sa rezulte dobindirea competentelor profesionale (copii conform cu originalul), cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte  vechimea in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar, declaratia conform art. 22/legea 672/2002 republicata) doua scrisori de recomandare, o lucrare scrisa in domeniul auditului public intern si cererea de solicitarea a avizului Compartimentului Audit intern.

 

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare – Tel:  0721.103.585

BIBLIOGRAFIE  AUDITOR  INTERN

    


07.09.2021

           TRANSURB S.A.  organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector SSM si PSI din cadrul Compartimentului Prevenire si Protectie.

Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 30.09.2021, ora 10:30 la sediul societatii (Str. George Cosbuc nr. 259) si ulterior interviul.

      Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice;
 • atestat/certificat de inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca, nivel mediu;
 • atestat/certificat de inspector/cadru tehnic in domeniul PSI;
 • cunostinte de utilizare a aplicatiei Microsoft Office;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
 • cazier judiciar;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii.

 

       Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pâna la data de 20.09.2021 si care va cuprinde: cererea de angajare, CV-ul, copia CI/BI, copii ale actelor de studii si atestatelor/certificatelor (copii conform cu originalul), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane / Salarizare – telefon 0721103585

 


07.04.2021 Auditor intern

SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 07.05.2021, ora 10.00 la sediul societatii (Str. George Cosbuc nr. 259) si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice/economice/juridice;

 • vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani;

 • competente profesionale dobindite in domeniile: audit intern, managementul riscului; controlul intern si guvernanta, management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei si drept;

 • cunostinte de utilizare a aplicatiei Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point);

 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;

– cazier judiciar ;

– avizul Compartimentului Audit Intern;

declaratia privind respectarea art. 22/ legea nr. 672/2002 republicata, referitoare la incompatibilitatile auditorului intern);

– doua scrisori de recomandare din partea unor auditori interni sau specialisti in domeniu;

– lucrare scrisa in domeniul auditului public intern;

 • capacitate de analiza si sinteza;

 • aptitudini de comunicare si organizare;

 • simt crescut al responsabilitatii;

Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 23.04.2021 si care va cuprinde: cererea, CV-ul, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, foile matricole aferente studiilor superioare absolvite din care sa rezulte dobindirea competentelor profesionale ( copii conform cu originalul), cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte vechimea in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar, declaratia conform art. 22/legea 672/2002 republicata) doua scrisori de recomandare, o lucrare scrisa in domeniul auditului public intern si cererea de solicitarea a avizului Compartimentului Audit intern.

BIBLIOGRAFIE  AUDITOR  INTERN

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585


07.04.2021 Consilier juridic

SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 05.05.2021 ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare juridice, specializarea Drept

 • cunostinte temeinice in domeniul juridic;

 • capacitate de analiza si sinteza;

 • aptitudini de comunicare si organizare

 • simt crescut al responsabilitatii;

– cazier judiciar ;

Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 23.04.2021 si care va cuprinde: cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte vechimea, in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

BIBLIOGRAFIE CONSILIER JURIDIC

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585


02.12.2020 Sofer autoturism

S.C. TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer autoturism din cadrul Serv.Administrativ. Concursul cuprinde proba de selectie a dosarelor, interviul si proba de verificare a cunostintelor de legislatie rutiera (proba traseu). Interviul are loc in data de 07.01.2021 ora 9.30, la sediul societatii din str.George Cosbuc nr.259.

 

Cerinte:

 • studii medii ( liceul) profil auto/tehnic
 • permis auto categoria B;
 • vechime minim 5 ani ;
 • aptitudini de organizare si comunicare ;
 • cunostinte in domeniul auto, de securitate si sanatate in munca aferente transportului de persoane.
 • cazier judiciar ;

 

         Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii ( sanctiune disciplinara).

         Persoanele interesate, pot depune cerere impreuna cu CV-ul, CI/BI in copie, permisul de conducere, copia cartii de munca si/sau adeverinte care atesta vechimea, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar, pina la data de 21.12.2020 la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr.259.

Relatii suplimentare la tel. 0721103585

 


27.11.2020 – Casieri

SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de casier din cadrul Compartimentului Incasari – Serv.Administrativ. Concursul consta in 3 etape: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul. Proba scrisa va avea loc in data de 06.01.2021 ora 1000 la sediul societatii din str. George Cosbuc nr. 259.

Cerinte:

 • studii medii ( liceul ) ;

 • atestat/certificat de operator calculator;

 • vechime in munca minim 3 ani;

 • experienta in gestiune minim 1 an;

 • cunostinte de contabilitate primara;

 • aptitudini de organizare si comunicare ;

 • cunoasterea procedurii de lucru cu gestiune si a legislatiei in domeniu;

 • cazier judiciar;

Nu participa la selectie persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii ( sanctiune disciplinara).

Persoanele interesate, vor depune cerere, copia CI/BI, CV-ul, copia cartii de munca si /sau adeverinte care sa ateste vechimea in munca, copii ale actelor de studii ( copie diploma bacalaureat ), copie atestat/certificat operator, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar, pina la data de 18.12.2020 la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259.

Relatii suplimentare la tel.0721103585.

 

19.11.2020

SC  TRANSURB  SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de contabil din cadrul Serv. Contabilitate Financiar. Concursul consta in 3 etape: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul. Proba scrisa  va avea loc in data de 16.12.2020, ora 1000 la sediul societatii din str. George Cosbuc nr. 259.

Cerinte:

 • studii medii ( liceul), profil economic ;
 • atestat/certificat de operator calculator;
 • vechime in specialitate minim 3 ani;
 • cunostinte de contabilitate si a legislatiei financiar contabile;
 • aptitudini de organizare si comunicare ;
 • cunoasterea pachetului de programe MS Office;
 • cunoasterea programului de contabilitate aplicabil-TCINF;
 • cazier judiciar.

          Persoanele interesate, vor depune cerere, copia CI/BI, CV-ul, copia cartii de munca si /sau adeverinte care sa ateste vechimea in specialitate, copii ale actelor de studii  copie atestat/certificat operator, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar, pina la data de 9.12.2020 la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259.

Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art.61 lit.a din Codul Muncii ( concediere  disciplinara).

       Relatii suplimentare la tel.0721103585.

 

 


05.10.2020 SOFER AUTOBUZ  

       S.C. TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea a 10 posturi de sofer autobuz din cadrul Sectiei Transport Auto.  Concursul cuprinde proba de selectie a dosarelor, interviul si ulterior proba de verificare a cunostintelor de legislatie rutiera (proba traseu). Interviul are loc incepand cu data de 28.10.2020 ora 9.30, la sediul societatii din str.George Cosbuc nr.259.

 

Cerinte:

 • studii medii, profil auto/tehnic sau scoala profesionala specializarea mecanic auto/electromecanic;
 • permis auto categoria D;
 • atestat profesional transport persoane;
 • aptitudini de comunicare;
 • cunostinte in domeniul auto, de securitate si sanatate in munca aferente transportului de persoane;
 • cazier judiciar.

          Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii ( sanctiune disciplinara).

          Persoanele interesate, pot depune cerere impreuna cu CV-ul, CI/BI in copie, permisul de conducere si atestatul de transport persoane in copie, copia cartii de munca si/sau adeverinte care atesta vechimea, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar, pina la data de 19.10.2020 la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr.259.

Relatii suplimentare la tel. 0721103585


  07.09.2020 SOFER AUTOTURISM  

           S.C. TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer autoturism din cadrul Serv.Administrativ. Concursul cuprinde proba de selectie a dosarelor, interviul si proba de verificare a cunostintelor de legislatie rutiera (proba traseu). Interviul are loc in data de 29.09.2020 ora 09:30 la sediul societatii din str.George Cosbuc nr.259.

 

          Cerinte:

 • studii medii ( liceul) profil auto/tehnic;
 • permis auto categoria B;
 • vechime minim 5 ani;
 • aptitudini de organizare si comunicare;
 • cunostinte in domeniul auto, de securitate si sanatate in munca aferente transportului de persoane;
 • cazier judiciar.

 

          Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii ( sanctiune disciplinara).

          Persoanele interesate, pot depune cerere impreuna cu CV-ul, CI/BI in copie, permisul de conducere, copia cartii de munca si/sau adeverinte care atesta vechimea, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar, pina la data de 21.09.2020 la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr.259.

            Relatii suplimentare la tel. 0721103585.

 


16.07.2020-OPERATOR MONITORIZARE

          SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de operator monitorizare din cadrul Biroului Control Monitorizare Trafic, in data de 06.08.2020,  ora 1000 proba scrisa si ulterior interviul.

        CERINTE:

 • studii medii absolvite cu diploma (liceul);
 • atestat/certificat operator;
 • experienta: minim 5 ani;
 • cazier judiciar;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 •  cunostinte generale de exploatare a mijloacelor de transport si de monitorizare cu ajutorul GPS si GPRS.

            Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii din str. George Cosbuc   nr.259 pina la data de 28.07.2020 si care va cuprinde: cerere/scrisoare de intentie, CV, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii, atestatului si altor acte care atesta efectuarea de cursuri/specializari dupa caz, cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte vechimea in specialitatea studiilor, in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

            Bibliografia de concurs se afiseaza la sediul societatii.

 

            Relatii suplimentare la telefon –  0721103585.

                                                                    


16.06.2020SOFER AUTOBUZ

S.C. TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea a 20 posturi de sofer autobuz din cadrul Sectiei Transport Auto. Concursul cuprinde proba de selectie a dosarelor, interviul si ulterior proba de verificare a cunostintelor de legislatie rutiera (proba traseu).

Interviul are loc incepand cu data de 7.07.2020 ora 9:30, la sediul societatii din str.George Cosbuc nr.259.

 

CERINTE:

 • studii medii , profil auto/tehnic sau scoala profesionala specializarea mecanic auto/electromecanic;
 • permis auto categoria D;
 • atestat profesional transport persoane;
 • aptitudini de comunicare;
 • cunostinte in domeniul auto, de securitate si sanatate in munca aferente transportului de persoane;
 • cazier judiciar.

 

          Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii   ( sanctiune disciplinara).

 

          Persoanele interesate, pot depune cerere impreuna cu CV-ul, CI/BI in copie, permisul de conducere si atestatul de transport persoane in copie, copia cartii de munca si/sau adeverinte care atesta vechimea, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar, pina la data de 30.06.2020 la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr.259.

Relatii suplimentare la tel. 0721.103.585.

 


03.02.2020-Mecanici auto

            SC Transurb SA organizeaza concurs pentru angajarea a patru mecanici auto in cadrul Service Auto. Concursul consta in trei  etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate  in data de 27.02.2020  ora 10,00 si ulterior interviul.

       Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • vechime in specialitate: minim 3 ani;
 • cunostinte privind repararea motoarelor de autobuze ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar.

             Persoanele interesate care indeplinesc cerintele postului mentionate mai sus,  vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259 pina la data de 20.02.2020, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI/BI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor  de ocupare a postului, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

          Relatii suplimentare la telefon 0721103585.


       15.01.2020 – CASIER

       SC  TRANSURB  SA organizeaza concurs pentru ocuparea a  4 posturi vacante de casier din cadrul Compartimentului Incasari din cadrul Serv. Administrativ. Concursul consta in 3 etape: selectia dosarelor, proba scrisa si interviul.  Proba scrisa  va avea loc in data de in data de 17.02.2020, ora 1000 la sediul societatii din str. George Cosbuc nr. 259.

Cerinte:

 • studii medii (liceul);
 • atestat/certificat de operator calculator;
 • vechime in munca minim 3 ani;
 • experienta în gestiune minim 1 an;
 • cunostinte de contabilitate primara;
 • aptitudini de organizare si comunicare;
 • cunoasterea procedurii de lucru cu gestiune si a legislatiei in domeniu;
 • cazier judiciar.

          Nu participa la selectie persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii (sanctiune disciplinara).

          Persoanele interesate vor depune cerere, copia CI/BI, CV-ul, copia cartii de munca si /sau adeverinte care sa ateste vechimea in munca, copii ale actelor de studii  copie atestat/certificat operator, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar, pâna la data de 5.02.2020 la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259.

       Relatii suplimentare la tel. 0721103585.


14.01.2020 – ȘOFER AUTOBUZ       

       S.C. TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea a 15 posturi de sofer autobuz din cadrul Sectiei Transport Auto. Concursul cuprinde proba de selectie a dosarelor, interviul si ulterior proba de verificare a cunostintelor de legislatie rutiera. Interviul va avea loc in data de 12.02.2020 incepind cu ora 9:30, la sediul societatii din str. George Cosbuc nr. 259.

Cerinte:

 • studii medii , profil auto/tehnic sau scoala profesionala specializarea mecanic auto/electromecanic;
 • permis auto categoria D;
 • atestat profesional transport persoane;
 • aptitudini de comunicare ;
 • cunostinte in domeniul auto, de securitate si sanatate in munca aferente transportului de persoane;
 • cazier judiciar .

       Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii ( sanctiune disciplinara).

       Persoanele interesate, pot depune cerere impreuna cu CV-ul, CI/BI in copie, permisul de conducere si atestatul de transport persoane in copie, copia cartii de munca si/sau adeverinte care atesta vechimea, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr.259, pana la data de 31.01.2020.

         Relatii suplimentare la tel. 0721103585.


06.01.2020 – SOFER AUTOTURN            

           S.C. TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului  de sofer  autoturn din cadrul Sectiei Transport Electric (cod COR 833201), in data de 04.02.2020 ora 10.00 proba de interviu si ulterior proba practica  (traseu).

Cerinte:

 • studii medii;
 • permis auto categoria B, C, D, E;
 • vechime cu categoria C minim 5 ani;
 • cazier judiciar;
 • aptitudini de comunicare;
 • cunostinte de legislatie rutiera, securitate si sanatate in munca aferente interventiilor la reteaua electrica ( fir aerian-cale rulare).

      Persoanele interesate, pot depune cererea impreuna cu CV-ul, copie CI/BI, copia cartii de munca si /sau adeverinte care sa ateste vechimea, copiile actelor de studii, copia permisului de conducere si cazierul judiciar la sediul societatii din str. George Cosbuc nr.259, pana la data de 27.01.2020.

            Relatii suplimentare la tel. 0721103585.


  06.01.2020 – CONSILIER JURIDIC   

       SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 29.01.2020 ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare juridice,
 • vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • cunostinte temeinice in domeniul juridic;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar.

        Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 22.01.2020 si care va cuprinde: cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, copia CI/BI,  copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte indeplinirea vechimii in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

 

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585.


16.12.2019   Angajare Mecanici auto

          SC Transurb SA organizeaza concurs pentru angajarea a patru mecanici auto in cadrul Service Auto. Concursul consta in trei  etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate  in data de 23.01.2020 ora 10,00 si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • vechime in specialitate: minim 3 ani
 • cunostinte privind repararea motoarelor de autobuze ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar.

         Persoanele interesate care indeplinesc cerintele postului mentionate mai sus,  vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259 pina la data de 15.01.2020, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI/BI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor  de ocupare a postului, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0721103585.


13.12.2019   Angajare auditor intern

          SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 30.01.2020, ora 10.00 la sediul societatii (Str. George Cosbuc nr. 259) si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice/economice/juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • competente profesionale dobindite in domeniile: audit intern, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei si drept;
 • cunostinte de utilizare a aplicatiei Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
 • – cazier judiciar ;
 • declaratia privind respectarea art. 22/ legea nr. 672/2002 republicata, referitoare la incompatibilitatile auditorului intern);
 • doua scrisori de recomandare din partea unor auditori interni sau specialisti in domeniu;
 • lucrare scrisa in domeniul auditului public intern;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii.

         Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 15.01.2020 si care va cuprinde: cererea, CV-ul, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, foile matricole aferente studiilor superioare absolvite din care sa rezulte dobindirea competentelor profesionale ( copii conform cu originalul), cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte indeplinirea vechimii in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar, declaratia conform art. 22/legea 672/2002 republicata) si o lucrare scrisa in domeniul auditului public intern.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585.

     12.12.2019 – ECONOMIST

       SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de ECONOMIST din cadrul Serviciului Contabilitate Financiar. Concursul consta in proba scrisa in data de 03.01.2020 ora 930 si interviul ulterior.

           CERINTE NECESARE OCUPARII POSTULUI:

 • studii superioare economice ;
 • vechime in specialitate minim 3 ani;
 • cunoasterea legislatiei financiar contabile;
 • aptitudini de organizare si comunicare;
 • cunoasterea pachetului de programe MS Office;
 • cunoasterea programului de contabilitate aplicabil-TCINF;
 • cazier judiciar.

       Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 20.12.2019 si care va cuprinde : cerere/scrisoare de intentie, CV-UL ,copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii  si altor acte care atesta efectuarea de cursuri/specializari, cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte vechimea in specialitatea studiilor, in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

       Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art.61 lit.a din Codul Muncii                     ( concediere  disciplinara).

         Relatii suplimentare la Serviciul Resurse Umane telefon 0721103585.

 


12.12.2019  – OPERATOR MONITORIZARE    

        SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de OPERATOR MONITORIZARE din cadrul Biroului Control Monitorizare Trafic, in data de 14.01.2020,  ora 1000 proba scrisa si ulterior interviul.

          CERINTE:

 • studii medii absolvite cu diploma ( liceul) ;
 • atestat calculator/certificat competente digitale;
 • experienta: minim 5 ani ;
 • cazier judiciar ;
 • aptitudini de comunicare si organizare ;
 •  capacitate de analiza si sinteza ;
 • simt crescut al responsabilitatii ;
 •  cunostinte generale de exploatare a mijloacelor de transport si de  monitorizare cu ajutorul GPS si GPRS.

      Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr.259 pina la data de 27.12.2019 si care va cuprinde : cerere/scrisoare de intentie, CV, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii  si altor acte care atesta efectuarea de cursuri/specializari, cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte vechimea in specialitatea studiilor, in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

          Bibliografia de concurs se afiseaza la sediul societatii.

          Relatii suplimentare la telefon 0721103585.

                                                                     


04.12.2019- CONSILIER JURIDIC

         SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic din cadrul Serviciului Juridic. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 8.01.2020 ora 10:00 la sediul societatii si interviul.

        Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • cunostinte temeinice in domeniul juridic;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 •  cazier judiciar.

        Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului care trebuie inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 23.12.2019 si care va cuprinde: cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, copia CI/BI,  copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte indeplinirea vechimii in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

           Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare – telefon 0721103585.


12.11.2019- SOFER AUTOTURN

         S.C. TRANSURB S.A. organizeaza concurs pentru ocuparea postului  de sofer  autoturn din cadrul Sectiei Transport Electric (cod COR 833201), in data de 10.12.2019 ora 10:00 – proba de interviu si ulterior proba practica  (traseu).

Cerinte:

 • studii medii;
 • permis auto categoria B, C, D, E;
 • vechime cu categoria C minim 5 ani;
 • cazier judiciar;
 • aptitudini de comunicare ;
 • cunostinte de legislatie rutiera, securitate si sanatate in munca aferente interventiilor la reteaua electrica ( fir aerian-cale rulare).

          Persoanele interesate, pot depune cererea impreuna cu CV-ul, copie CI/BI, copia cartii de munca si /sau adeverinte care sa ateste vechimea, copiile actelor de studii, copia permisului de conducere si cazierul judiciar la sediul societatii din str. George Cosbuc nr.259, pana la data de 03.12.2019.

            Relatii suplimentare la tel. 0721103585.

 

 


22.10.2019- AUDITOR INTERN

           SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern.   

         Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 26.11.2019, ora 10:00 la sediul societatii (Str.George Cosbuc nr.259) si ulterior  interviul.

             Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice/economice/juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • competente profesionale dobandite in domeniile: audit intern, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei de drept;
 • cunostinte de utilizare a aplicatiei Microsoft Office(Word, Excel, Power Point);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
 • cazier judiciar;
 • declaratia privind respectarea art.22/ legea nr.672/2002 republicata (referitoare la incompatibilitatile auditorului intern);
 • doua scrisori de recomandare din partea unor auditori interni sau specialisti in domeniu;
 • lucrare scrisa in domeniul auditului public intern;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii.

        Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pana la data de 15.11.2019 si care va cuprinde: cererea, CV-ul, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, foile matricole aferente studiilor superioare absolvite din care sa rezulte dobandirea competentelor profesionale (copii conform cu originalul), cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte indeplinirea vechimii in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar, declaratia (conform art.22/legea 672/2002 republicata) si o lucrare scrisa in domeniul auditului public intern.

        Relatii la Serviciul Resurse Umane- Salarizare- telefon: 0721.103.585

Bibliografie


14.10.2019 – REFERENT       

       SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de referent din cadrul societatii. Concursul consta in proba scrisa de verificare a cunostintelor profesionale si interviu. Proba scrisa va avea loc in data de 25.10.2019 – ora 10:00.

       Cerintele necesare ocuparii postului:

 •  studii superioare in domeniul comunicarii/ relatii cu publicul/ filologie;
 • vechime in specialitate de minim 5 ani;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunoasterea pachetului de programe MS Office;
 • cazier judiciar.

     Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art.61 lit.a din Codul Muncii (sanctiune disciplinara).

         Persoanele interesate vor depune cerere, copia CI/BI, CV-ul, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste vechimea in munca, copii ale actelor de studii, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar la secretariatul societatii din str.George Cosbuc nr.259 pana la data de 21.10.2019.

         Relatii suplimentare la nr. de telefon 0721103585.


05.09.2019- CASIER

          SC TRANSURB SA organizeaza selectie de personal pentru angajarea unui numar de 20 casiere in cadrul Compartimentului Incasari din cadrul Serviciului Administrativ.

      Selectia de personal se face pe baza probei scrise de verificare a cunostintelor profesionale si interviul.

        Proba scrisa  va avea loc in data de in data de 01.10.2019 – ora 1000.

       Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii ( liceul) ;
 • atestat/certificat de operator calculator;
 • vechime in munca minim 3 ani;
 • experienta in gestiune minim 1 an;
 • cunostinte de contabilitate primara;
 • aptitudini de organizare si comunicare;
 • cunoasterea procedurii de lucru cu gestiune si a legislatiei in domeniu;
 • cazier judiciar.

          Nu participa la selectie persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii  (sanctiune disciplinara).

          Persoanele interesate, vor depune cerere, copia CI/BI, CV-ul, copia cartii de munca si /sau adeverinte care sa ateste vechimea in munca, copii ale actelor de studii  copie atestat/certificat operator, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar la secretariatul societatii din Str. George Cosbuc nr. 259,  pana la data de 23.09.2019

           Relatii suplimentare la tel. 0236/460022, interior 201.


04.09.2019- SOFER AUTOTURISM

         S.C. TRANSURB S.A. organizeaza in data de 24.09.2019, ora 10.00 proba practica a selectiei de personal pentru angajarea unui sofer autoturism (cod COR 832201) in cadrul Serviciului Administrativ. Selectia de personal consta in proba practica si interviu.

          Cerinte necesare ocuparii postului:

 • studii medii ( liceu);
 • permis auto categoria B;
 • vechime minim 5 ani;
 • aptitudini de organizare si comunicare;
 • cunostinte in domeniul auto, de securitate si sanatate in munca aferente transportului de persoane;
 • cazier judiciar.

          Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii                     ( sanctiune disciplinara).

          Persoanele interesate, pot depune cerere impreuna cu CV-ul, copie CI/BI, copia permisului de conducere, copia cartii de munca si/sau adeverinte care atesta vechimea, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar la secretariatul societatii din Str. George Cosbuc nr.259 pana la data de 16.09.2019.

           Relatii suplimentare la tel. 0721103585.


24.04.2019 – AUDITOR INTERN

             SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de auditor intern din cadrul Compartimentului Audit Intern. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 04.06.2019, ora 10.00 la sediul societatii (Str. George Cosbuc nr. 259) si ulterior interviul.

              Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice/economice/juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor: minim 7 ani;
 • competente profesionale dobandite in domeniile: audit intern, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei si drept;
 • cunostinte de utilizare a aplicatiei Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
 • cazier judiciar ;
 • declaratia privind respectarea art. 22/ legea nr. 672/2002 republicata, referitoare la    incompatibilitatile auditorului intern);
 • doua scrisori de recomandare din partea unor auditori interni sau specialisti in domeniu;
 • lucrare scrisa in domeniul auditului public intern;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii.

          Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 20.05.2019 si care va cuprinde: cererea, CV-ul, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, foile matricole aferente studiilor superioare absolvite din care sa rezulte dobindirea competentelor profesionale ( copii conform cu originalul), cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte indeplinirea vechimii in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar, declaratia conform art. 22/legea 672/2002 (republicata) si o lucrare scrisa in domeniul auditului public intern.

           Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585.


24.04.2019 Inspector SSM si PSI          

            SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector SSM si PSI din cadrul Compartimentului Prevenire si Protectie. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 17.05.2019, ora 10.00 la sediul societatii (Str. George Cosbuc nr. 259) si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare;
 • vechime in specialitatea studiilor –  minim 3 ani;
 • atestat/certificat de inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • cunostinte de utilizare a aplicatiei Microsoft Office;
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
 • cazier judiciar;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii.

            Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 09.05.2019 si care va cuprinde: cererea, CV-ul, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii si atestatelor/certificatelor ( copii conform cu originalul), cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte indeplinirea vechimii in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

         Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare – telefon 0721103585.


28.03.2019 – ȘOFER AUTOBUZ

              S.C. TRANSURB S.A. Galati organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de sofer autobuz. Concursul consta in proba de interviu in data de 03.05.2019 ora 10.00 si ulterior proba practica de verificare a cunostintelor de legislatie rutiera.

         Cerintele necesare ocuparii postului:

 •      studii medii profil auto/tehnic sau scoala profesionala   specializarea mecanic auto/electromecanic;
 •      permis conducere categoria D;
 •      atestat profesional transport persoane;
 •      cazier judiciar;
 •     experienta in domeniu constituie avantaj.

            Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii                  (sanctiune disciplinara).

            Persoanele interesate, pot depune cererea impreuna cu CV-ul, copie CI , copia permisului de conducere, atestatul de transport persoane in copie si cazierul judiciar la sediul societatii din Str. George Cosbuc nr.259, pana la data de 22.04.2019.

            Relatii suplimentare la tel. 0721103585.


25.03.2019 – SEF  COMPARTIMENT AUDIT INTERN

                 SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Sef Compartiment audit intern din cadrul societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 17.04.2019, ora 10.00 la sediul societatii (Str. George Cosbuc nr. 259) si ulterior interviul.

       Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice/economice/juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor: minim 9 ani;
 • certificat CAFR;
 • competente profesionale dobindite in domeniile: audit intern, managementul riscului, controlul intern si guvernanta, management, contabilitate, finante publice, tehnologia informatiei si drept;
 • cunostinte de utilizare a aplicatiei Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point);
 • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
 • cazier judiciar ;
 • declaratia privind respectarea art. 22/ legea nr. 672/2002 republicata, referitoare la    incompatibilitatile auditorului intern)
 • doua scrisori de recomandare din partea unor audditori interni sau specialisti in domeniu;
 • lucrare scrisa in domeniul auditului public intern;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii.

           Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 08.04.2019 si care va cuprinde: cererea, CV-ul, copia CI/BI, copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, foile matricole aferente studiilor superioare absolvite din care sa rezulte dobandirea competentelor profesionale ( copii conform cu originalul), cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte indeplinirea vechimii in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar, declaratia conform art. 22/Legea 672/2002 republicata) si o lucrare scrisa in domeniul auditului public intern.

          Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare- telefon 0721103585.

Bibliografie


25.03.2019 – SEF SERVICIU JURIDIC           

            SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Sef Serviciu Juridic din cadrul societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 16.04.2019 ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

      Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare juridice;
 • vechime in specialitatea studiilor- minim 9 ani;
 • cunostinte temeinice in domeniul juridic;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar.

           Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 08.04.2019 si care va cuprinde: cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, copia CI/BI,  copiile conform cu originalul a actelor de studii si altor acte care atesta efectuarea unor specializari, cartea de munca si/sau adeverinte din care sa rezulte indeplinirea vechimii in specialitatea studiilor in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

       Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585

Bibliografie


Bibliografie


Bibliografie


        SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inspector de specialitate din cadrul Departamentului Exploatare Comercial

 in data de 12.09.2018, ora 1000 proba scrisa si ulterior interviul.

  Cerinte necesare ocuparii postului:

 • studii superioare tehnice/economice/juridice
 • vechime in specialitate cu studii superioare in domeniul achizitiilor publice minim 5 ani ;
 • cazier judiciar ;
 • aptitudini de comunicare, organizare;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte  privind procedurile de achizitie;
 • cunostinte de legislatie specifice domeniului achizitiilor publice.

         Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, pot depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 05.09.2018, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu: cererea/scrisoare de intentie, CI, CV, copia actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului, prezentate mai sus, cazier judiciar.

       Bibliografia de concurs se afiseaza la sediul societatii.

       Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201.


      Data: 20.08.2018

              Societatea  TRANSURB SA Galati prin  Consiliul de Administratie, organizeaza selectie pentru ocuparea postului vacant de Director Economic in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare si a Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale :

 • cetatenie romana;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical;
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care il face incompatibil cu functia pe care candideaza;
 • sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare grave ( desfacere disciplinara a contractului individual de munca);
 • sa nu aiba inregistrate in cazierul fiscal si cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de director economic;
 • sa nu fie in stare de incompatibilitate /conflict de interese conform legii.

   Conditii specifice postului:

 •      studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 •      vechime in specialitate economica cu studii superioare,  minim 5 ani;
 •      experienta minim 2 ani intr-o functie de conducere in administratie publica sau intreprindere publica, ori societati comerciale din sectorul privat;
 •     cunostinte de operare pe calculator( Word, Excel, programe de gestiune financiar contabile);
 •     bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, de sustinere argumentata a opiniilor proprii, de negociere si mediere).

    Nu se pot inscrie la selectie persoanele care:

 •  au calitatea de manager sau director la o alta societate comerciala;
 • au suferit condamnari penale definitive care-i face incompatibili cu functia de director economic;
 • figureaza pe lista managerilor sau administratorilor care li s-a revocat mandatul;
 • au fost sanctionate pentru incalcarea disciplinei legale in materie fiscala pentru concurenta neloiala;
 • detin parti sociale si actiuni ei, rudele si afinii pina la gradul al doilea, la alta societate comerciala care are acelasi  obiect de activitate cu al societatii Transurb;
 •  sa nu fie implicat in litigii  cu societatea Transurb/litigiu solutionat definitiv in defavoarea candidatului;
 •  sa nu fi fost implicat in litigii conform art.155 din Legea 31/1990, actualizata, actiune in raspundere pentru daune cauzate societatii;

Criterii de selectie si evaluare a candidatilor

 • cunostinte solide de legislatie financiar contabila;
 • cunostinte specifice domeniului de activitate al societatii;
 • experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;
 •  competente de management, planificare si organizare, gandire strategica, logica      si rationala, capacitate de decizie si coordonare, orientare catre rezultate, capacitate de analiza si de previziune, spirit de echipa;
 • indeplinirea cumulativa a conditiilor exprimate mai sus si a celor prevazute de OUG 109/2011, modificata si completata.

Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • act de identitate in copie;
 • curriculum vitae in format Europass; nr telefon, adresa e-mail;
 • acte de absolvire a studiilor, cursurilor care sa ateste validitatea informatiilor cuprinse in CV si pregatirea profesionala pentru postul solicitat (actele se prezinta in copie semnata pentru conformitate cu originalul);
 • copia cartii de munca si adeverinte care sa ateste  activitatea desfasurata anterior;
 • cazier judiciar original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 1;
 • cazier fiscal original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 2;
 • atestat calificare expert contabil si /sau auditor financiar;
 • adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • adeverinta examen psihologic de specialitate;
 • declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie conform formular 6;
 • declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese conform formular 7;
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art.6 din OUG 109/2011 sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala conform formular 8.

       Candidatii  cuprinsi in lista scurta urmeaza sa-si completeze dosarul de candidatura cu cazierul judiciar, cazierul fiscal , in cazul in care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Etapele de desfasurare a selectiei :

 1. Etapa I – Selectia dosarelor de inscriere si intocmirea listei lungi;
 2. Etapa II – Interviul candidatilor selectati ( admisi la etapa I).

       Candidatii  declarati admisi la etapa I de selectie a dosarelor, vor alcatui lista scurta si trebuie sa depuna in termen de 15 zile declaratia de intentie intocmita pe  baza Scrisorii de asteptari publicata pe site-ul societatii. Data, ora si locul desfasurarii interviului vor fi anuntate telefonic si in format electronic.

      Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face pe baza de interviu, organizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Transurb SA Galati, in baza planului de interviu, care va avea in vedere, urmatoarele:

 1. dosarul de candidatura;
 2. matricea profilului de candidat;
 3. declaratia de intentie a candidatului.

      Selectia candidatilor se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei si cu luarea in considerare  a specificului domeniului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

      Pentru inscrierea la selectie candidatii vor depune dosarul cu documentele solicitate in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului, la secretariatul societatii din Galati, str. Basarabiei nr.4, in plic inchis si sigilat, cu mentiunea’’ Candidatura pentru ocuparea postului de director general al Societatii TRANSURB SA  Galati” precum si numele si prenumele candidatului. Formularele 1,2,6,7,8 pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii Transurb SA ( www.transurb-galati.com)

         Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Transurb , str. Basarabiei nr.4, tel: 0236460022, e-mail: consiliu.transurb@gmail.com


  21.05.2018- DIRECTOR GENERAL

         Societatea  TRANSURB SA Galati prin  Consiliul de Administratie, organizeaza selectie pentru ocuparea postului vacant de director general in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare si a Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

       Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale :

 • cetatenie romana;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical;
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care il face incompatibil cu functia pe care candideaza;
 • sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare grave (desfacere disciplinara a contractului individual de munca);
 • sa nu aiba inregistrate in cazierul fiscal / cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de director general;
 • sa nu fie in stare de incompatibilitate /conflit de interese conform legii.

      Conditii specifice postului:

 •  studii superioare de lunga durata tehnice/economice/juridice, absolvite cu     diploma de licenta sau echivalent;
 •  specializare in management;
 •   vechime in specialitate cu studii superioare,  minim 10 ani;
 •  experienta minim 3 ani intr-o functie de conducere in administratie publica sau intreprindere publica , ori societati comerciale din sectorul privat;
 • cunostinte de operare pe calculator( Word, Excel);
 • bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, de sustinere argumentata a opiniilor proprii, de negociere si mediere).

      Nu se pot inscrie la selectie persoanele, care:

 • care au calitatea de manager sau director la o alta societate comerciala;
 •  au suferit condamnari penale definitive  si care-l face incompatibil cu functia de director general;
 • figureaza pe lista managerilor sau administratorilor care li s-a revocat mandatul;
 •  au fost sanctionate pentru incalcarea disciplinei legale in materie fiscala pentru concurenta neloiala;
 • detin parti sociale si actiuni ei, rudele si afinii pina la gradul al doilea, la alta societate comercialacare are acelasi  obiect de activitate cu al societatii Transurb;
 • sa nu fie implicat in litigii  cu societatea Transurb / litigiu solutionat definitiv in defavoarea candidatului;
 • sa nu fi fost implicat in litigii conform art.155 din Legea 31/1990,actualizata, actiune in raspundere pentru daune cauzate societatii.

      Criterii de selectie si evaluare a candidatilor

 •  cunostinte solide de legislatie a societatilor comerciale;
 • cunostinte specifice domeniului de activitate al societatii;
 • experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;
 •   competente de management, planificare si organizare, gandire strategica, logica      si rationala, capacitate de decizie si coordonare, orientare catre rezultate, capacitate de analiza si de previziune, spirit de echipa;
 • indeplinirea cumulativa a conditiilor exprimate mai sus si a celor prevazute de OUG 109/2011, modificata si completata.

      Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu    urmatoarele documente:

 • act de identitate in copie;
 • curriculum vitae in format Europass; nr telefon, adresa e-mail;
 • acte de absolvire a studiilor, cursurilor care sa ateste validitatea informatiilor cuprinse in CV si pregatirea profesionala pentru postul solicitat; actele se prezinta in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
 • copia cartii de munca si adeverinte care sa ateste  activitatea desfasurata anterior;
 • cazier judiciar original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 1;
 • cazier fiscal / declaratie pe propria raspundere conform formular 2;
 • adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • adeverinta examen psihologic de specialitate;
 • declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie conform formular 6;
 • declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese conform formular 7;
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art.6 din OUG 109/2011 sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala conform formular 8;

      Candidatii  cuprinsi in lista scurta urmeaza sa-si completeze dosarul de candidatura cu cazierul judiciar, cazierul fiscal , in cazul in care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

        Etapele de desfasurare a selectiei :

 1. Etapa I – Selectia dosarelor de inscriere si intocmirea listei lungi;
 2. Etapa II – Interviul candidatilor selectati ( admisi la etapa I);

      Candidatii  declarati admisi la etapa I de selectie a dosarelor, vor alcatui lista scurta si trebuie sa depuna in termen de 15 zile declaratia de intentie intocmita pe  baza Scrisorii de asteptari publicata pe site-ul societatii. Data, ora si locul desfasurarii interviului vor fi anuntate telefonic si in format electronic.

      Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face pe baza de interviu, organizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Transurb SA Galati, in baza planului de interviu, care va avea in vedere urmatoarele:

 1. dosarul de candidatura;
 2. matricea profilului de candidat;
 3. declaratia de intentie a candidatului.

       Selectia candidatilor se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei si cu luarea in considerare  a specificului domeniului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

          Pentru inscrierea la selectie candidatii vor depune dosarul cu documentele solicitate in termen de 30 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la secretariatul societatii din Galati, str. Basarabiei nr.4, in plic inchis si sigilat, cu mentiunea’’ Candidatura pentru ocuparea postului de director general al Societatii TRANSURB SA  Galati” precum si numele si prenumele candidatului. Formularele 1,2,6,7,8 pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii Transurb SA ( www.transurb-galati.com)

          Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Transurb , str. Basarabiei nr.4, tel: 0236460022, e-mail: consiliu.transurb@gmail.com


 21.05.2018 -DIRECTOR ECONOMIC

           Societatea  TRANSURB SA Galati prin  Consiliul de Administratie, organizeaza selectie pentru ocuparea postului vacant de Director Economic in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare si a Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

Conditii generale :

 • cetatenie romana;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical;
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care il face incompatibil cu functia pe care candideaza;
 • sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare grave ( desfacere disciplinara a contractului individual de munca);
 • sa nu aiba inregistrate in cazierul fiscal si cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de director general;
 • sa nu fie in stare de incompatibilitate /conflict de interese conform legii.

      Conditii specifice postului:

 •   studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 •   vechime in specialitate economica cu studii superioare,  minim 10 ani;
 • experienta minim 5 ani intr-o functie de conducere in administratie publica sau intreprindere publica, ori societati comerciale din sectorul privat;
 •   cunostinte de operare pe calculator( Word, Excel, programe de gestiune financiar contabile);
 •   bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, de sustinere argumentata a opiniilor proprii, de negociere si mediere);
 •  calificare expert contabil ( membru CECAR) si/sau auditor financiar (membru CAFR).

      Nu se pot inscrie la selectie persoanele, care:

 •  au calitatea de manager sau director la o alta societate comerciala;
 • au suferit condamnari penale definitive care-i face incompatibili cu functia de director economic;
 •  figureaza pe lista managerilor sau administratorilor care li s-a revocat mandatul;
 •  au fost sanctionate pentru incalcarea disciplinei legale in materie fiscala pentru concurenta neloiala;
 •  detin parti sociale si actiuni ei, rudele si afinii pina la gradul al doilea, la alta societate comerciala care are acelasi  obiect de activitate cu al societatii Transurb;
 •  sa nu fie implicat in litigii  cu societatea Transurb/litigiu solutionat definitiv in defavoarea candidatului;
 •  sa nu fi fost implicat in litigii conform art.155 din Legea 31/1990, actualizata, actiune in raspundere pentru daune cauzate societatii.

Criterii de selectie si evaluare a candidatilor

 •   cunostinte solide de legislatie financiar contabila;
 • cunostinte specifice domeniului de activitate al societatii;
 • experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;
 •  competente de management, planificare si organizare, gandire strategica, logica      si rationala, capacitate de decizie si coordonare, orientare catre rezultate, capacitate de analiza si de previziune, spirit de echipa;
 • indeplinirea cumulativa a conditiilor exprimate mai sus si a celor prevazute de OUG 109/2011, modificata si completata.

    Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu   urmatoarele documente:

 • act de identitate in copie;
 • Curriculum Vitae in format Europass, nr telefon, adresa e-mail;
 • acte de absolvire a studiilor, cursurilor care sa ateste validitatea informatiilor cuprinse in CV si pregatirea profesionala pentru postul solicitat; actele se prezinta in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
 • copia cartii de munca si adeverinte care sa ateste  activitatea desfasurata anterior;
 • cazier judiciar original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 1;
 • cazier fiscal original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 2;
 • atestat calificare expert contabil si /sau auditor financiar;
 • adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • adeverinta examen psihologic de specialitate;
 • declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie conform formular 6;
 • declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese conform formular 7;
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art.6 din OUG 109/2011 sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala conform formular 8.

       Candidatii  cuprinsi in lista scurta urmeaza sa-si completeze dosarul de candidatura cu cazierul judiciar, cazierul fiscal , in cazul in care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

         Etapele de desfasurare a selectiei :

 1. Etapa I – Selectia dosarelor de inscriere si intocmirea listei lungi;
 2. Etapa II – Interviul candidatilor selectati ( admisi la etapa I);

      Candidatii  declarati admisi la etapa I de selectie a dosarelor, vor alcatui lista scurta si trebuie sa depuna in termen de 15 zile declaratia de intentie intocmita pe  baza Scrisorii de asteptari publicata pe site-ul societatii. Data, ora si locul desfasurarii interviului vor fi anuntate telefonic si in format electronic.

     Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face pe baza de interviu, organizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Transurb SA Galati, in baza planului de interviu, care va avea in vedere, urmatoarele:

 1. dosarul de candidatura;
 2. matricea profilului de candidat;
 3. declaratia de intentie a candidatului.

      Selectia candidatilor se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei si cu luarea in considerare  a specificului domeniului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

       Pentru inscrierea la selectie candidatii vor depune dosarul cu documentele solicitate in termen de 30 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la secretariatul societatii din Galati, str. Basarabiei nr.4, in plic inchis si sigilat, cu mentiunea’’ Candidatura pentru ocuparea postului de director general al Societatii TRANSURB SA  Galati” precum si numele si prenumele candidatului. Formularele 1,2,6,7,8 pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii Transurb SA ( www.transurb-galati.com).

          Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Transurb , str. Basarabiei nr.4, tel: 0236460022, e-mail: consiliu.transurb@gmail.com


 02.04.2018 -SEF AUTOBAZA

           SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de Sef Autobaza din cadrul societatii. Concursul consta in proba scrisa in data de 25.04.2018, ora 11.00  si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare  de lunga durata, specializarea autovehicule rutiere;
 • vechime/experienta in specialitate minim 7 ani;
 • vechime in functii de conducere minim 2 ani
 • cunostinte de planificare si exploatare a mijloacelor de transport;
 • cunostinte de gestionare si lucru cu sistemele GPS si GPRS pentru mijloacele de transport;
 • aptitudini de comunicare, organizare si control ;
 • cunoasterea programelor Excel, Word, MS Office;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • cunostinte de economie a serviciilor de transport;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar.

            Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 17.04.2018,  dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor  de ocupare a postului, cazier judiciar.

         Relatii suplimentare la telefon 0236/460022 interior 201.


 05.02.2018   – ELECTRONIST

     SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 28.02.2018 ora 11,00 pentru ocuparea postului vacant de electronist in cadrul autobazei. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului :

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de electronist;
 • vechime in specialitate – minim 3 ani
 • cazier judiciar;
 • cunostinte privind reparatiile echipamentului electric la autobuze si troleibuze;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

       Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 21.02.2018, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintei privind vechimea si cazierul judiciar.

      Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201.

 


      Societatea  TRANSURB SA Galati prin  Consiliul de Administratie, organizeaza selectie pentru ocuparea postului vacant de director economic in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile  si completarile ulterioare si a Hotararii nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

       Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

      Conditii generale :

 • cetatenie romana ;
 • capacitate deplina de exercitiu;
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical;
 • sa nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte care il face incompatibil cu functia pe care candideaza;
 • sa nu fi suferit sanctiuni disciplinare grave ( desfacere disciplinara a contractului individual de munca);
 • sa nu aiba inregistrate in cazierul fiscal si cazierul judiciar infractiuni incompatibile cu calitatea de director general;
 • sa nu fie in stare de incompatibilitate /conflict de interese conform legii.

Conditii specifice postului:

 •   studii superioare economice de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 •    vechime in specialitate economica cu studii superioare,  minim 10 ani;
 •  experienta minim 5 ani intr-o functie de conducere in administratie publica sau intreprindere publica, ori societati comerciale din sectorul privat;
 •   cunostinte de operare pe calculator( Word, Excel, programe de gestiune financiar contabile);
 • bune competente interpersonale (abilitati de comunicare, de sustinere argumentata a opiniilor proprii, de negociere si mediere) ;
 •  calificare expert contabil( membru CECAR) si/sau auditor financiar (membru CAFR).

     Nu se pot inscrie la selectie persoanele, care:

 •  au calitatea de manager sau director la o alta societate comerciala;
 •  au suferit condamnari penale definitive care-i face incompatibili cu functia de director economic;
 •  figureaza pe lista managerilor sau administratorilor care li s-a revocat mandatul;
 •  au fost sanctionate pentru incalcarea disciplinei legale in materie fiscala pentru concurenta neloiala;
 •  detin parti sociale si actiuni ei, rudele si afinii pina la gradul al doilea, la alta societate comerciala care are acelasi  obiect de activitate cu al societatii Transurb;
 •  sa nu fie implicat in litigii  cu societatea Transurb/litigiu solutionat definitiv in defavoarea candidatului;
 •  sa nu fi fost implicat in litigii conform art.155 din Legea 31/1990, actualizata, actiune in raspundere pentru daune cauzate societatii.

Criterii de selectie si evaluare a candidatilor

 •  cunostinte solide de legislatie financiar contabila;
 • cunostinte specifice domeniului de activitate al societatii;
 • experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor interprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;
 •   competente de management, planificare si organizare, gandire strategica, logica      si rationala, capacitate de decizie si coordonare, orientare catre rezultate, capacitate de analiza si de previziune, spirit de echipa;
 • indeplinirea cumulativa a conditiilor exprimate mai sus si a celor prevazute de OUG 109/2011, modificata si completata.

       Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • act de identitate in copie;
 • curriculum vitae in format Europass; nr telefon, adresa e-mail;
 • acte de absolvire a studiilor, cursurilor care sa ateste validitatea informatiilor cuprinse in CV si pregatirea profesionala pentru postul solicitat; actele se prezinta in copie semnata pentru conformitate cu originalul;
 • copia cartii de munca si adeverinte care sa ateste  activitatea desfasurata anterior;
 • cazier judiciar original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 1;
 • cazier fiscal original/ declaratie pe propria raspundere conform formular 2;
 • atestat calificare expert contabil si /sau auditor financiar;
 • adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 • adeverinta examen psihologic de specialitate;
 • declaratie de consimtamant prin care candidatul isi exprima acordul de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie conform formular 6;
 • declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatia unui conflict de interese conform formular 7;
 • declaratie pe propria raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art.6 din OUG 109/2011 sau ca nu a suferit o condamnare pentru o infractiune legata de conduita profesionala conform formular 8.

 Candidatii  cuprinsi in lista scurta urmeaza sa-si completeze dosarul de candidatura cu cazierul judiciar, cazierul fiscal , in cazul in care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

Etapele de desfasurare a selectiei :

 1. Etapa I – Selectia dosarelor de inscriere si intocmirea listei lungi;
 2. Etapa II – Interviul candidatilor selectati ( admisi la etapa I);

         Candidatii  declarati admisi la etapa I de selectie a dosarelor, vor alcatui lista scurta si trebuie sa depuna in termen de 15 zile declaratia de intentie intocmita pe  baza Scrisorii de asteptari publicata pe site-ul societatii. Data, ora si locul desfasurarii interviului vor fi anuntate telefonic si in format electronic.

      Selectia finala a candidatilor aflati in lista scurta se face pe baza de interviu, organizat de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al societatii Transurb SA Galati, in baza planului de interviu, care va avea in vedere, urmatoarele:

 1. dosarul de candidatura;
 2. matricea profilului de candidat;
 3. declaratia de intentie a candidatului.

       Selectia candidatilor se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei si cu luarea in considerare  a specificului domeniului de activitate al societatii, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

         Pentru inscrierea la selectie candidatii vor depune dosarul cu documentele solicitate in termen de 30 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la secretariatul societatii din Galati, str. Basarabiei nr.4, in plic inchis si sigilat, cu mentiunea’’ Candidatura pentru ocuparea postului de director general al Societatii TRANSURB SA  Galati” precum si numele si prenumele candidatului. Formularele 1,2,6,7,8 pot fi descarcate de pe pagina de internet a Societatii Transurb SA ( www.transurb-galati.com)

          Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii Transurb , str. Basarabiei nr.4, tel: 0236460022, e-mail: consiliu.transurb@gmail.com


04.10.2017-OPERATOR DATE

     SC TRANSURB SA organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de operator date din Cadrul Biroului Siguranta Circulatiei, Daune, Monitorizare, in data de 26.10.2017,  ora 1000 proba scrisa si ulterior interviul.

Cerinte:

 • studii medii absolvite cu diploma ( liceul);
 • atestat calculator;
 • experienta : minim 1 an;
 • cazier judiciar;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • cunostinte privind controlul si verificarea gestiunii.

       Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data 20.10.2017dosarul de inscriere care va contine obligatoriu: cererea/scrisoare de intentie, CI, CV, copia actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului, prezentate mai sus, cazier judiciar.”

      Bibliografia de concurs se afiseaza la sediul societatii.

     Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201.


 29.09.2017- SPECIALIST IT

     SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 19.10.2017 ora 10,00 pentru ocuparea a doua posturi vacante de specialist IT din cadrul Compartimentului IT. Concursul consta in proba scrisa si interviu .

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare , specializarea IT;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de programare, implementare soft, gestionare si lucru cu sistemele GPS si GPRS pentru mijloacele de transport;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

       Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 13.10.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintei privind vechimea si cazierul judiciar.

      Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201.


 29.09.2017

      SC TRANSURB SA organizeaza concurs in data de 23.10.2017 ora 10,00 pentru ocuparea a doua posturi vacante de electrician din cadrul Sectiei Transport Electric. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat calificare in meseria de electrician;
 • vechime in specialitate de minim 3 ani;
 • cunostinte de specialitate si cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar.

      Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 17.10.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV , CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului si cazierul judiciar.

      Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201.


 06.09.2017 – MECANIC AUTO

      SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 28.09.2017 ora 10,00 pentru ocuparea a cinci posturi vacante de mecanic auto din cadrul autobazei. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cunostinte privind repararea motoarelor de autobuze, troleibuze;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar.

      Nu participa la concurs persoanele care au incetat contractul individual de munca in temeiul art. 61 lit.a din Codul Muncii (sanctiune disciplinara).

       Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 21.09.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor de ocupare a postului, cazier judiciar.

       Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201.


06.09.2017- ELECTROMECANIC

     SC TRANSURB SAorganizeaza concurs in data de 03.10.2017 ora 10,00 pentru ocupareapostului vacant de electromecanic din cadrul Sectiei Transport Electric. Concursul consta in proba practica si interviu.

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat calificare in meseria de electromecanic;
 • vechime in specialitate de minim 3 ani;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca;
 • cazier judiciar.

       Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str.Basarabiei nr. 4 pina la data de 22.09.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV , CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care sa ateste indeplinirea cerintelor de ocupare a postului si cazierul judiciar.

      Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201


 

01.09.2017

       SC Transurb SA organizeaza concurs in data de 26.09.2017 ora 10,00 pentru ocuparea postului vacant de specialist IT din cadrul Compartimentului IT. Concursul consta in proba scrisa si interviu .

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare , specializarea IT;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • vechime in specialitate : minim 3 ani
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de programare, implementare soft, gestionare si lucru cu sistemele GPS si GPRS pentru mijloacele de transport;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

      Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. Basarabiei nr. 4 pina la data de 20.09.2017, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintei privind vechimea si cazierul judiciar.

       Relatii suplimentare la telefon 0236460022 interior 201.