Carieră

S.C. TRANSURB S.A
Galați

2023-10-26

Transurb S.A organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inginer din cadrul Biroului Exploatare, Comercial. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 16.11.2023, ora 10:00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • specializarea autovehicule rutiere;
 • cunostinte privind activitatea de planificare si exploatare a mijloacelor de transport;
 • cunostinte de utilizare a sistemului de operare Windows si programelor informatice MS Office, Word, Excel;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, protectia mediului;
 • aptitudini de comunicare si organizare:
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar.

        Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 08.11.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

 

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-10-05

SC Transurb SA  organizeaza concurs pentru ocuparea a 2( doua) posturi vacante de electromecanic din cadrul Atelierului Mentenanta Exploatare Tramvaie de la Sectia Transport Electric. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare  practica  a cunostintelor de specialitate in data de  30.10.2023, ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

 Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de electromecanic;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte de specialitate necesare intretinerii sifunctionarii instalatiilor si echipamentelor  electromecanice de la tramvaie;
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

           Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 20.10.2023 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 07211035852023-10-04

SC Transurb SA  organizeaza concurs pentru ocuparea a postului vacant de electrician din cadrul Atelierului Mentenanta Exploatare Tramvaie de la Sectia Transport Electric. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare  practica  a cunostintelor de specialitate in data de  26.10.2023, ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

      Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii, profil electric;
 • certificat de calificare in meseria de electrician;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte de specialitate necesare intretinerii si functionarii motoarelor electrice, instalatiilor, echipamentelor si retelelor electrice.
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

        Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 18.10.2023 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 07211035852023-10-04

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru angajarea a 2(doi) lacatusi mecanici in cadrul Sectiei Transport Electric, la Atelier Mentenanta Exploatare Tramvaie. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate in data de 27.10.2023  ora 10,00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de lacatus mecanic;
 • cunostinte privind intretinerea si functionarea instalatiilor si echipamentelor mecanice ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar ;

         Inscrierea la concurs se face pina la data de 19.10.2023 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii ,  certificatul de calificare, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

          Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-10-03

SC Transurb SA  organizeaza concurs pentru ocuparea a 3(trei) posturi vacante de electrician auto din cadrul Atelierului Mentenanta de la Autobaza. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare  practica  a cunostintelor de specialitate in data de  24.10.2023, ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

 Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii, profil electric;
 • certificat de calificare in meseria de electrician auto;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte de specialitate necesare intretinerii si exploatarii motoarelor electrice, instalatiilor si echipamentelor electrice de la autobuze si troleibuze;
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

        Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 16.10.2023 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 07211035852023-10-03

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru angajarea a 7(sapte) mecanici auto in cadrul Autobazei, la Atelier Mentenanta. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate in data de 25.10.2023  ora 10,00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • cunostinte privind functionalitatea si repararea motoarelor auto ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar ;

            Inscrierea la concurs se face pina la data de 17.10.2023 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii ,  certificatul de calificare, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

          Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-09-15

SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inginer din cadrul Serviciului Tehnic. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 10.10.2023, ora 10,00 si ulterior interviul.

         Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • specializarea autovehicule rutiere  ;
 • vechimea in specialitatea studiilor 3 ani;
 • cunostinte tehnice privind intretinerea si reparatia autobuzelor si troleibuzelor;
 • aptitudini de comunicare si organizare :
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar;
 • cunostinte de utilizare a sistemului de operare Windows si programelor informatice MS Office, Word, Excel ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI ,protectia mediului ;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 02.10.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-09-15

SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inginer din cadrul Compartimentului IT. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 12 .10.2023, ora 10,00 si ulterior interviul.

         Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • specializarea informatica  ;
 • cunostinte avansate despre infrastructura IT,gestionarea si securitatea sistemelor informatice,a retelelor WAN, LAN,WIFI si a serverelor;
 • cunostinte generale de Windows Server;
 • cunostinte avansate de operare MS Office;
 • cunostinte de gestiune a bazelor de date;
 • aptitudini de comunicare si organizare :
 • cazier judiciar;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI ,protectia mediului ;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 04.10.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-07-31

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru angajarea a 2 (doi) mecanici auto in cadrul Autobazei, la Atelier Mentenanta. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate in data de 21.08.2023  ora 10,00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • cunostinte privind functionalitatea si repararea motoarelor auto ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar ;

    Inscrierea la concurs se face pina la data de 11.08.2023 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii , atestatul de operator/ certificatul, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-07-10

SC TRANSURB SA organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant de operator introducere, validare, prelucrare date din cadrul Compartimentului Prelucrare Date de la Autobaza. Concursul constă în trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă și interviul. Probă scrisă va avea loc în data de 1.08.2023, ora 1200

 

Cerinte de ocupare a postului:

 • studii medii ( liceu) ;
 • atestat operator calculator/ certificat competente digitale;
 • cunoștințe de utilizare a aplicației informatice TcInf ;
 • cazier judiciar;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • capacitate de analiza si sinteza in prelucrarea datelor;
 • simt crescut al responsabilității;
 • competente privind utilizarea programelor informatice Word, Office-Excel, Power Point;

        Înscrierea la concurs se face până la data de 20.07.2023 pe baza următoarelor acte înregistrate la secretariatul societății: cerere/scrisoare de intenție, CV-ul, CI/BI, actele de studii , atestatul de operator/ certificatul, cartea de munca si/sau adeverințe din care rezulta vechimea, adeverința medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585.