Carieră

S.C. TRANSURB S.A
Galați

2024-04-11

SC Transurb S.A.  organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de electrician auto din cadrul Atelierului Mentenanta din cadrul societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare  practica  a cunostintelor de specialitate in data de 14.05.2024, ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

Cerintele necesare ocuparii postului:

-          studii medii, profil electric;

-          certificat de calificare in meseria  de electrician auto;

-          aptitudini de comunicare si organizare;

-          simt crescut al responsabilitatii;

-          cunostinte de specialitate necesare intretinerii si exploatarii motoarelor electrice, instalatiilor si echipamentelor  electrice de la autobuze si troleibuze;

-          cazier judiciar ;

-          cunostinte de securitate si sanatate in munca.

Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 30.04.2024  si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 07211035852024-03-05

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru ocuparea a 3 posturi vacante de conducator auto la Atelier Exploatare din cadrul societatii. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, interviul si ulterior proba practica de traseu . Interviul va avea loc in data de 26.03.2024 ora 9,00.

           Cerintele necesare ocuparii postului:

- studii medii, profil auto/tehnic sau scoala profesionala specializarea mecanic auto/electromecanic;

-      permis categoria D ;

-      atestat profesional transport persoane  in termenul de valabilitate;

-       aptitudini de comunicare;

-      cunostinte  in domeniul auto, de securitate si sanatate in munca aferente transportului de persoane;

-       cazier judiciar ;

Inscrierea la concurs se face pina la data de 15.03.2024 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii ,  certificatul de calificare, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

           Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2024-02-23

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de lacatus mecanic in cadrul Sectiei Transport Electric, la Atelier Mentenanta Exploatare Tramvaie.

Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate in data de 14.03.2024  ora 10:00 si ulterior interviul.

           Cerintele necesare ocuparii postului:

          -         studii medii;

-         certificat de calificare in meseria de lacatus mecanic;

-         cunostinte privind intretinerea si functionarea instalatiilor si echipamentelor mecanice;

-         cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;

-         cazier judiciar.

         Inscrierea la concurs se face pina la data de 7.03.2024 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii ,  certificatul de calificare, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

           Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2024-02-23

SC Transurb SA  organizeaza concurs pentru ocuparea a postului vacant de electrician din cadrul Atelierului Mentenanta Exploatare Tranmvaie de la Sectia Transport Electric. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare  practica  a cunostintelor de specialitate in data de  19.03.2024  , ora 10:00 la sediul societatii si ulterior interviul.

                                                                                                                                                                                    

Cerintele necesare ocuparii postului:

-          studii medii, profil electric;

-          certificat de calificare in meseria  de electrician;

-          aptitudini de comunicare si organizare;

-          simt crescut al responsabilitatii;

-          cunostinte de specialitate necesare intretinerii si functionarii motoarelor electrice, instalatiilor, echipamentelor si retelelor electrice.

-          cazier judiciar;

-          cunostinte de securitate si sanatate in munca.

Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 12.03.2024 si va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare- telefon- 0721103585.2024-02-01

Societatea Transurb S.A. organizeaza selectie de personal pentru angajarea a 2 vatmani, la Sectia Transport Electric. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, interviul si proba practica (traseu) de verificare a cunostintelor de legislatie rutiera, in data de 22.02.2024 .

 

Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii, profil auto/tehnic sau scoala profesionala specializarea mecanic/electromecanic;

 • permis de conducere categoria Tv

 • cunostinte de specialitate in domeniul electric si mecanic ;

 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;

 • cazier judiciar ;

 

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele postului mentionate mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259 pina la data de 15.02.2024, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI/BI, copii ale actelelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte care dovedesc indeplinirea cerintelor de ocupare a postului, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2024-01-16

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru ocuparea postului vacant de  mecanic auto in cadrul Atelierului Mentenanta. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate in data de 07.02.2024 ora 10,00 si ulterior interviul.

           Cerintele necesare ocuparii postului:

-         studii medii;

-         certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;

-         cunostinte privind functionalitatea si repararea motoarelor auto ;

-         cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;

-         cazier judiciar ;

Inscrierea la concurs se face pina la data de 31.01.2024 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii ,  certificatul de calificare, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

               Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-10-26

Transurb S.A organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inginer din cadrul Biroului Exploatare, Comercial. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 16.11.2023, ora 10:00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent;
 • specializarea autovehicule rutiere;
 • cunostinte privind activitatea de planificare si exploatare a mijloacelor de transport;
 • cunostinte de utilizare a sistemului de operare Windows si programelor informatice MS Office, Word, Excel;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, protectia mediului;
 • aptitudini de comunicare si organizare:
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar.

        Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 08.11.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

 

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-10-05

SC Transurb SA  organizeaza concurs pentru ocuparea a 2( doua) posturi vacante de electromecanic din cadrul Atelierului Mentenanta Exploatare Tramvaie de la Sectia Transport Electric. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare  practica  a cunostintelor de specialitate in data de  30.10.2023, ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

 Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de electromecanic;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte de specialitate necesare intretinerii sifunctionarii instalatiilor si echipamentelor  electromecanice de la tramvaie;
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

           Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 20.10.2023 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 07211035852023-10-04

SC Transurb SA  organizeaza concurs pentru ocuparea a postului vacant de electrician din cadrul Atelierului Mentenanta Exploatare Tramvaie de la Sectia Transport Electric. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare  practica  a cunostintelor de specialitate in data de  26.10.2023, ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

      Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii, profil electric;
 • certificat de calificare in meseria de electrician;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte de specialitate necesare intretinerii si functionarii motoarelor electrice, instalatiilor, echipamentelor si retelelor electrice.
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

        Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 18.10.2023 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 07211035852023-10-04

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru angajarea a 2(doi) lacatusi mecanici in cadrul Sectiei Transport Electric, la Atelier Mentenanta Exploatare Tramvaie. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate in data de 27.10.2023  ora 10,00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de lacatus mecanic;
 • cunostinte privind intretinerea si functionarea instalatiilor si echipamentelor mecanice ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar ;

         Inscrierea la concurs se face pina la data de 19.10.2023 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii ,  certificatul de calificare, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

          Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-10-03

SC Transurb SA  organizeaza concurs pentru ocuparea a 3(trei) posturi vacante de electrician auto din cadrul Atelierului Mentenanta de la Autobaza. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare  practica  a cunostintelor de specialitate in data de  24.10.2023, ora 10.00 la sediul societatii si ulterior interviul.

 Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii, profil electric;
 • certificat de calificare in meseria de electrician auto;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cunostinte de specialitate necesare intretinerii si exploatarii motoarelor electrice, instalatiilor si echipamentelor electrice de la autobuze si troleibuze;
 • cazier judiciar ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca.

        Inscrierea la concurs se face pe baza dosarului inregistrat la secretariatul societatii pina la data de 16.10.2023 si care va cuprinde: cererea/scrisoarea de intentie, CV-ul, copia CI/BI, copii conform cu originalul ale actelor de studii si certificatului(lor), cartea de munca si/sau adeverinte in copie conform cu originalul, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, cazier judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 07211035852023-10-03

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru angajarea a 7(sapte) mecanici auto in cadrul Autobazei, la Atelier Mentenanta. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate in data de 25.10.2023  ora 10,00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • cunostinte privind functionalitatea si repararea motoarelor auto ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar ;

            Inscrierea la concurs se face pina la data de 17.10.2023 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii ,  certificatul de calificare, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

          Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-09-15

SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inginer din cadrul Serviciului Tehnic. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 10.10.2023, ora 10,00 si ulterior interviul.

         Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • specializarea autovehicule rutiere  ;
 • vechimea in specialitatea studiilor 3 ani;
 • cunostinte tehnice privind intretinerea si reparatia autobuzelor si troleibuzelor;
 • aptitudini de comunicare si organizare :
 • simt crescut al responsabilitatii;
 • cazier judiciar;
 • cunostinte de utilizare a sistemului de operare Windows si programelor informatice MS Office, Word, Excel ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI ,protectia mediului ;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 02.10.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-09-15

SC Transurb SA organizeaza concurs pentru ocuparea  postului vacant de inginer din cadrul Compartimentului IT. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa in data de 12 .10.2023, ora 10,00 si ulterior interviul.

         Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalent,
 • specializarea informatica  ;
 • cunostinte avansate despre infrastructura IT,gestionarea si securitatea sistemelor informatice,a retelelor WAN, LAN,WIFI si a serverelor;
 • cunostinte generale de Windows Server;
 • cunostinte avansate de operare MS Office;
 • cunostinte de gestiune a bazelor de date;
 • aptitudini de comunicare si organizare :
 • cazier judiciar;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI ,protectia mediului ;

Persoanele interesate care indeplinesc cerintele de ocupare a postului mentionat mai sus, vor depune la secretariatul societatii din str. George Cosbuc nr. 259, pina la data 04.10.2023, dosarul de inscriere care va contine obligatoriu cererea/scrisoare de intentie, CV, CI, copiile actelor de studii, copia cartii de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea in munca si specialitate, adeverinta eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

    Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-07-31

SC Transurb S.A organizeaza concurs pentru angajarea a 2 (doi) mecanici auto in cadrul Autobazei, la Atelier Mentenanta. Concursul consta in trei etape: selectia dosarelor, proba scrisa si de verificare practica a cunostintelor de specialitate in data de 21.08.2023  ora 10,00 si ulterior interviul.

          Cerintele necesare ocuparii postului:

 • studii medii;
 • certificat de calificare in meseria de mecanic auto ;
 • cunostinte privind functionalitatea si repararea motoarelor auto ;
 • cunostinte de securitate si sanatate in munca, PSI, SU;
 • cazier judiciar ;

    Inscrierea la concurs se face pina la data de 11.08.2023 pe baza urmatoarelor acte inregistrate in copii conforme cu originalul la secretariatul societatii : cerere/scrisoare de intentie, CV-ul, CI/BI, actele de studii , atestatul de operator/ certificatul, cartea de munca si/sau adeverinte din care rezulta vechimea, adeverinta medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

Relatii suplimentare la telefon 0721103585.2023-07-10

SC TRANSURB SA organizează concurs pentru ocuparea  postului vacant de operator introducere, validare, prelucrare date din cadrul Compartimentului Prelucrare Date de la Autobaza. Concursul constă în trei etape: selecția dosarelor, probă scrisă și interviul. Probă scrisă va avea loc în data de 1.08.2023, ora 1200

 

Cerinte de ocupare a postului:

 • studii medii ( liceu) ;
 • atestat operator calculator/ certificat competente digitale;
 • cunoștințe de utilizare a aplicației informatice TcInf ;
 • cazier judiciar;
 • aptitudini de comunicare si organizare;
 • capacitate de analiza si sinteza in prelucrarea datelor;
 • simt crescut al responsabilității;
 • competente privind utilizarea programelor informatice Word, Office-Excel, Power Point;

        Înscrierea la concurs se face până la data de 20.07.2023 pe baza următoarelor acte înregistrate la secretariatul societății: cerere/scrisoare de intenție, CV-ul, CI/BI, actele de studii , atestatul de operator/ certificatul, cartea de munca si/sau adeverințe din care rezulta vechimea, adeverința medicala eliberata de medicul de familie si cazierul judiciar.

Relatii la Serviciul Resurse Umane Salarizare telefon 0721103585.