Adunarea Generală a Acționarilor

S.C. TRANSURB S.A
Galați