Reduceri şi gratuităţi


Eliberare abonamente de calatorie cu facilitati conform HCL 74/2018

Societatea Transurb S.A. anunță că, începând cu data de 01 septembrie 2018 se vor elibera abonamente de călătorie pentru lunile: septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2018, destinate persoanelor fără venituri, pensionarilor și elevilor care beneficiază de reduceri la transportul în comun, conform HCL nr.74/15.02.2018.

Abonamentele de călătorie se vor elibera pe baza următoarelor documente:

  • Persoanele fără venituri cu vârsta peste 65 ani pe baza actului de identitate, original și copie, și a adeverinței obținute de la Agenția Națională de Administrare Fiscală din care să rezulte că nu realizează venituri;
  • Pensionarii vor prezenta actul de indentitate și cuponul de pensie din luna anterioară solicitării abonamentului, original și copie;
  • Elevii vor prezenta, după caz, actul de identitate,  carnetul de elev vizat pe anul 2018-2019, original și copie,  sau adeverință din care să rezulte că sunt elevi ai unei instituții de învătământ obligatoriu, profesional sau liceal acreditat/autorizat din Municipiul Galați.

Studenții cu vârsta de până la 26 de ani  pot beneficia de abonament de călătorie cu reducere,  conform HCL nr.74/2018, începând cu data de 01 octombrie 2018pentru perioada octombrie-decembrie 2018, pe baza actului de identitate, copie și original și a adeverinței din care să reiasă că sunt studenți ai unei instituții de invătământ acreditată din Municipiul Galați.

Condițiile de eliberare al abonamentelor de călătorie  gratuite sau cu reducere, conform HCL nr. 74/2018, rămân neschimbate  pentru pensionarii de invaliditate care nu beneficiază de Legea nr.448/2006 și HCL 126/2007, persoanele care  beneficiază de indemnizație  de șomaj și pentru persoanele care obțin salariul minim pe economie.


27.02.2018 –  ELIBERARE ABONAMENTE CONFORM H.C.L. nr. 74/15.02.2018

Incepand cu data de 01.03.2018, societatea Transurb SA Galati va elibera urmatoarele tipuri de abonamente de calatorie, in baza documentelor solicitate mai jos, pentru categoriile de persoane care beneficiaza de gratuitati si reduceri la transportul public local din Municipiul Galati conform Hotararii Consiliului Local nr.74/15.02.2018 dupa cum urmeaza:

A.  Persoanele fara venituri cu varsta peste 65 ani, abonament redus cu 98% pe o linie (1leu/luna) sau pe doua linii (1.5 lei/luna), pe baza actului de identitate( copie si original) si declaratie pe propria raspundere ca nu incaseaza venituri;

B.  Pensionarii care cumuleaza venituri din pensie de pana la 1900 lei brut/luna, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/luna) sau pe doua linii (1.5 lei/luna), pe baza actului de identitate si a cuponului de pensie din luna anterioara pentru care se solicita abonamentul de calatorie (copie si original);

C.  Pensionarii care cumuleaza venituri din pensie cuprinse intre 1901 si 2500 lei brut/luna, abonament redus cu 75% pe o linie (12.50lei/luna), pe baza actului de identitate si a cuponului de pensie din luna anterioara pentru care se solicita abonamentul de calatorie ( copie si original);

D.  Pensionarii care cumuleaza venituri din pensie cuprinse intre 2501 si 3000 lei brut/luna, abonament redus cu 50% pe o linie (25 lei/luna), pe baza actului de identitate si a cuponului de pensie din luna anterioara pentru care se solicita abonamentul de calatorie ( copie si original);

E.  Pensionarii de invaliditate, abonament gratuit pe o linie sau pe doua linii pe baza actului de identitate, a cuponului de pensie din luna anterioara pentru care se solicita abonamentul si a actelor doveditoare privind incadrarea intr-un grad de invaliditate         ( copie si original);

F.  Elevii din invatamantul obligatoriu, profesional si liceal acreditat/autorizat, din municipiul Galati, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/luna), pe baza actului de identitate si a carnetului de elev vizat pe anul 2017-2018 sau adeverinta din care sa rezulte ca sunt elevi ai unei institutii de invatamant ( copie si original);

G.  Studentii inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutiile de invatamant superior acreditate, in varsta de pana la 26 de ani, din municipiul Galati, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/luna), pe baza carnetului de student vizat pe anul 2017-2018 sau adeverinta din care sa rezulte ca sunt studenti ai unei institutii de invatamant ( copie si original);

H. Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, abonament redus cu 98% pe o linie (1 leu/luna), pe baza actului de identitate si a carnetului de evidenta vizat de A.J.O.F.M ( copie si original);


I. Persoane care beneficiaza de salariul minim pe economie de 1900 lei brut/luna, abonament redus cu 75% pe o linie (12.50lei/luna), pe baza actului de identitate ( copie si original)si a adeverintei din care sa rezulte ca solicitantul obtine salariul minim pe economie.

Descarca:  Model adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul obtine salariul minim pe economie.

Pe adresa de e-mail afisata se transmite adeverinta de venit de catre angajatii care nu lucreaza in municipiul Galati dar care au domiciliul in municipiul Galati. — abonamente.transurb@gmail.com