Servicii

S.C. TRANSURB S.A
Galați

Prezentare generală

TRANSURB S.A Galați oferă servicii de publicitate pentru persoane juridice prin:
 • Închirierea unor suprafețe interioare/exterioare destinate reclamelor pe mijloacele de transport în comun;
 • Închirierea stâlpilor de susținere linie electrica aeriana ale societății pentru ancorarea de bannere și panouri publicitare.

Info
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon 0721103671 sau la adresele de email relpubl.transurb@gmail.com, transurbgl@gmail.com Compartiment Marketing, Relații Publice, persoană de contact – Negru Simona.

Tarifele practicate

Tarifele practicate de societatea noastră pentru aceste tipuri de servicii (tarifele sunt stabilite si aprobate prin HCL 375/27.07.2017 si nu pot fi negociate):

1. Închirierea suprafeței exterioare de pe mijloacele de transport, în vederea inscripționării de reclame outdoor:

 • Autobuz – 200 euro/luna/vehicul + tva;
 • Tramvai – 100 euro/luna/vehicul + tva.
Notă
Euro se va calcula la cursul B.N.R. din ziua facturării.
Există cost suplimentar în cazul autobuzelor, după cum urmează:
 • Se va achita o taxa R.A.R. de modificare in CIV la rubrica „culoare” astfel:
  • 116,20 RON/autobuz cu TVA pentru colare;
  • 116,20 RON/autobuz cu TVA pentru neutralizare.

Acte necesare:
 • Solicitare în scris cu datele de identificare ale societății, prin care sa se exprime în clar intenția de închiriere, perioada si denumirea reclamei publicitare, semnata și stampilata;
 • Copie după certificatul de înregistrare și certificat constatator al societății eliberate de Oficiul Registrul Comerțului;
 • Copie după cartea de identitate a persoanei care semneaza contractul;
 • Împuternicire din partea firmei pentru persoana desemnata sa semneze contractul, daca aceasta nu apare in actele societatii.

2. Închirierea stâlpilor pentru ancorare bannere și panouri publicitare:
 • Panouri publicitare - 5 euro/stâlp/luna + tva (dimensiuni 0.75 x 0.75)
 • Bannere publicitare – 12 euro/stâlp/luna + tva (dimensiuni 6 m x 1 m)
Notă
Euro se va calcula la cursul B.N.R. din ziua facturării.
Există cost suplimentar în cazul autobuzelor, după cum urmează:
 • Montare/Demontare banner 40 euro/banner + tva.

Acte necesare:
 • Solicitare în scris cu datele de identificare ale societății, prin care sa se exprime în clar intenția de închiriere și perioada, semnata și stampilata;
 • Copie după certificatul de înregistrare și certificat constatator al societății eliberate de Oficiul Registrul Comerțului;
 • Copie după Cartea de Identitate a administratorul/directorul societății;
 • Împuternicire sau delegație dacă persoana desemnata pentru contracte este alta decât administratorul/directorul societății și copie după cartea de identitate;
 • După depunerea actelor societatea noastră va elibera un acord de principiu, în vederea obținerii de la Primăria Municipiului Galați a Acordului de Publicitate Temporară conform H.C.L Galați nr.315/19.04.2022.;
 • Acordul de publicitate temporara emis de Primăria Municipiului Galați;
După obținerea acordului de publicitate temporară, puteți încheia contractul cu societatea noastră.

3. Închirierea spațiului din suprafața interioara din mijloacele de transport în comun pentru amplasarea de afișe:
 • Format A2 (42 cm x 59,5 cm) – 3 euro/afiș/mijloc de transport/luna +tva;
 • Format A3 (30 cm x 42 cm) – 3 euro/afiș/mijloc de transport/luna + tva;
 • Format A4 (21cm x 30cm) – 2 euro/afis/mijloc de transport/luna + tva.
Notă
Euro se va calcula la cursul B.N.R. din ziua facturării.

4. Închirierea spațiului în vederea amplasării de monitoare:
 • Monitor – 40 euro /buc/mijloc de transport/luna+tva.
Notă
Euro se va calcula la cursul B.N.R. din ziua facturării.

5. Închiriere monitoare pentru difuzare de spoturi, mesaje și imagini publicitare:
 • Tarif : 0,06 lei/secundă + tva – tarif stabilit prin HCL nr.375/27.07.2017 la care se aplica IPC la data contractarii serviciilor.
Acte necesare pentru închiriere spațiu din suprafață interioară în mijloacele de transport:
 • Solicitare în scris cu datele de identificare ale societății, prin care sa se exprime în clar intenția de închiriere, perioada si denumirea reclamei publicitare, semnata și stampilata;
 • Copie după certificatul de înregistrare și certificat constatator al societății eliberate de Oficiul Registrul Comerțului;
 • Copie după cartea de identitate a persoanei care semneaza contractul;
 • Împuternicire din partea firmei pentru persoana desemnata sa semneze contractul, daca aceasta nu apare in actele societatii.