Servicii publicitare


S.C. TRANSURB S.A Galați

Oferă servicii de publicitate pentru persoane juridice prin:

 • Închirierea unor suprafețe interioare/exterioare destinate reclamelor pe mijloacele de transport în comun;

 • Închirierea stâlpilor de susținere linie electrica aeriana ale societății pentru ancorarea de bannere și panouri publicitare.


Tarifele practicate de societatea noastră pentru aceste tipuri de servicii sunt următoarele:

 1. Închirierea spațiului din suprafața interioara în mijloacele de transport în comun pentru amplasarea de afișe:

 • Format A2 (42 cm x 59,5 cm) – 3 euro/afiș/luna +tva;
 • Format A3 (30 cm x 42 cm) – 3 euro/afiș/luna + tva;
 • Format A4 (21cm x 30cm) – 2 euro/afis/luna + tva;
 1. Închirierea spațiului în vederea amplasării de monitoare:
 • Monitor – 40 euro /monitor/luna+tva

Notă:  Euro se va calcula la cursul B.N.R. Din ziua facturării.


 1. Închirierea suprafeței exterioare de pe mijloacele de transport, în vederea inscripționării de reclame outdoor:

 • Autobuz – 200 euro/luna + tva;
 • Tramvai – 100 euro/luna + tva.

Notă:  Euro se va calcula la cursul B.N.R. Din ziua facturării.

Există cost suplimentar în cazul autobuzelor, după cum urmează:

Se va achita o taxa R.A.R. de modificare in CIV la rubrica “culoare” astfel:

 • 116,20 lei /autobuz cu TVA pentru colare:
 • 116,20 lei /autobuz cu TVA pentru neutralizare.

 1. Închirierea stâlpilor pentru ancorare bannere și panouri publicitare:

 • Panouri publicitare – 5 euro/luna + tva (dimensiuni 0.75 x 0.75)
 • Bannere publicitare – 24 euro/luna + tva (dimensiuni 6 m x 1 m)

Notă:  Euro se va calcula la cursul B.N.R. Din ziua facturării.

Există cost suplimentar după cum urmează:

Montare/Demontare banner 40 euro/banner + tva;


ACTE NECESARE PENTRU ÎNCHIRIERE STÂLPI:

 • Solicitare în scris cu datele de identificare ale societății, prin care sa se exprime în clar intenția de închiriere și perioada, semnata și stampilata;
 • Copie după certificatul de înregistrare și certificat constatator al societății eliberate de Oficiul Registrul Comerțului;
 • Copie după Cartea de Identitate a administratorul/directorul societății;
 • Acordul de publicitate temporara emis de Primăria Municipiului Galați;
 • Împuternicire sau delegație dacă persoana desemnata pentru contracte este alta decât administratorul/directorul societății și copie după cartea de identitate;
 • După depunerea actelor societatea noastră va elibera un acord de principiu, în vederea obținerii de la Primăria Municipiului Galați a Acordului de Publicitate Temporară conform H.C.L Galați nr.571/25.10.2018.
 • După obținerea acordului de publicitate temporară, puteți încheia contractul cu societatea noastră.
 • Pentru detalii suplimentare puteți sa ne contactați la numărul de telefon 0236/460.0022 interior 124 (Biroul Comercial).