TERMENI SI CONDITII SITE – TRANSURBGALATI.RO

TERMENI SI CONDITII GDPR

Condiții Generale pentru utilizarea site-ului WWW. TRANSURBGALATI.RO

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.TRANSURBGALATI.ro sunt aplicabile pentru toţi utilizatorii. Utilizarea site-ului www.TRANSURBGALATI.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor expuse în continuare.

  1. Informații despre site

     www.TRANSURBGALATI.ro este site-ul oficial al Societății de Transport Local Galați (denumită în continuare TRANSURB SA) şi este destinat asigurării unei mai mari transparențe și bunei înțelegeri a activității TRANSURB SA GALAȚI.

     www.TRANSURBGALATI.ro cuprinde informații despre TRANSURB S.A. GALAȚI și activitatea curentă a acesteia.

    Site-ul web www.transurbgalati.ro este proprietatea TRANSURB SA, cu sediul în GALAȚI, Str. Basarabiei nr. 4, cod 800201, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J17/684/1998, C.I.F. RO 10890801.

Adresa de contact: Bd. George Coșbuc nr. 259, Galați

E-mail: transurbgl@gmail.com

  1. Proprietatea intelectuală

    Conținutul și design-ul www.transurbgalati.ro , cât și bazele de date accesibile prin intermediul său, sunt proprietatea TRANSURB SA și sunt protejate prin legislația română în vigoare cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe. în cazul informațiilor și conținutului postat de utilizatori înregistrați sau terțe pârți ori parteneri pe site-ul www.transurbgalati.ro , dreptul de autor și responsabilitatea asupra acestora aparțin in totalitate celor care au publicat acea informație. în cazul conținutului preluat de la parteneri pe baza acordurilor încheiate, acestea sunt identificate prin menționarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.

    Conținutul site-ului www.transurbgalati.ro se adresează pentru utilizarea dumneavoastră personală, iar acțiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea TRANSURB SA GALAȚI:

    Îndepărtarea însemnelor care identifica dreptul de autor al www.transurbgalati.ro asupra conținutului, modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, în lipsa obținerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea TRANSURB S.A. GALAȚI reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.    Este interzisă orice utilizare a conținutului site-ului www.transurbgalati.ro în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document sau de legislația în vigoare. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de e-mail: transurbgl@gmail.com

    În condițiile în care considerați că un anumit conținut aflat pe site-ul www.transurbgalati.ro încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un email la transurbgl@gmail.com în care să semnalați aceste aspecte pentru a permite administratorilor site-ului să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.

  1. Modificări ale conținutului site-ului și ale termenilor și condițiilor de utilizare

    TRANSURB S.A. GALAȚI își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge, în orice moment, porțiuni ale conținutului site-ului www.transurbgalati.ro, fără o avertizare prealabilă. De asemenea, TRANSURB S.A. GALAȚI poate modifica în orice moment termenii și condițiile de utilizare a site-ului, fără a anunța acest lucru anterior în conținutul site-ului. Vă rugăm, deci, să recitiți termenii și condițiile de utilizare de fiecare dată când accesați sau utilizați acest site. Continuarea utilizării site-ului după efectuarea acestor modificări presupune acceptarea în totalitate a acestor modificări.

  1. Înregistrare, parole și responsabilități

    Navigarea pe site-ul www.transurbgalati.ro nu este condiționata de înregistrarea vizitatorului cu nume de utilizator și parolă.

    Utilizatorul folosește site-ul www.transurbgalati.ro pe riscul propriu. TRANSURB SA GALAȚI nu este responsabil pentru daune directe sau indirecte și în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultate din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conținutul site-ului este prezentat fără nici o garanție, de nicio natură.

    Informațiile asupra produselor, serviciilor și prețurilor acestora corespund la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ și deci nu sunt și nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor și serviciilor oferite de TRANSURB S.A. GALAȚI. Erori sau omisiuni pot interveni.

    Administratorul nu își asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informații sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, șterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

    De asemenea, nu își asumă nici o răspundere pentru consecințele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactității informațiilor publicate sau existente pe site.

    Utilizatorii vor folosi informațiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informațiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca TRANSURB SA GALAȚI va fi absolvit de orice răspundere. Informația oferită: este exclusiv de natură generală;

nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;

poate conține legături web spre alte site-uri asupra conținutului cărora TRANSURB SA GALAȚI nu deține nici un control și pentru care nu își asumă nici o responsabilitate.

TRANSURB SA GALAȚI își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al www.transurbgalati.ro.

  1. Viața privată și informații colectate

    www.transurbgalati.ro respectă legislația română în vigoare, în speță Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

    In cazul solicitărilor de date sau a sesizărilor, datele oferite de dumneavoastră sunt importante pentru respectarea prevederilor legislative în domeniu. Sesizările anonime nu sunt tratate, fiind automat clasate. De asemenea datele sunt importante pentru informarea utilizatorilor cu privire la noile știri apărute pe site-ului TRANSURB SA GALAȚI.

    In momentul în care primim informațiile transmise de dumneavoastră, vă garantăm că vom depune toate eforturile pentru a asigura securitatea acestora în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația română în vigoare.

    TRANSURB SA  GALAȚI nu va dezvălui nici un fel de informație identificabilă personal despre utilizatorii săi către terțe pârți fără a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în această privință.

    În același timp, TRANSURB SA GALAȚI poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede expres acest lucru, când sunt cerute de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor TRANSURB SA GALAȚI. în concluzie, atunci când accesați www.transurbgalati.ro și sunteți rugat să ne dezvăluiți informații despre dumneavoastră, veți dezvălui aceste informații doar TRANSURB SA GALAȚI, cu excepția cazului când serviciul sau informația respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu.

    Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la TRANSURB SA GALAȚI.

    Aceste reguli sunt în conformitate cu legislația română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document constituie o violare a drepturilor TRANSURB SA GALAȚI și poate atrage răspunderea civilă, contravențională sau, după caz, penală a persoanei în culpă. Conflictele apărute în legătură cu termenii de utilizare ale site-ului vor fi supuse spre soluționare instanțelor judecătorești.